Börshuset ska återställas till sin forna glans

Av:

Det välkända Börshuset vid Malmö C återställs så att det liknar ursprungsbyggnaderna från 1877. Tillbyggnaderna från 1980-talet får samtidigt nya fasader. Projektet visar hur restaurering och ombyggnad kan leda till ökad hållbarhet. Stadsbyggnadsnämnden gav idag fastighetsägaren grönt ljus för förändringarna.

Börshuset ligger på Skeppsbron med Malmö Centralstation som närmsta granne. Det består egentligen av två äldre byggnader (Tull- och Expeditionshusen) från 1877, som byggdes ihop med en glaskonstruktion på 1980-talet. I byggnaden finns idag kontor, konferensanläggning och en restaurang. Tanken är att öppna upp Börshuset så att det blir mer av en mötesplats. Ett steg för att uppnå detta är att fastighetsägaren vill upplåta hela plan 1 och delar av plan 2 till en hyresgäst inom co-working.

Fastighetsägaren planerar att riva de två tillbyggnaderna och återuppbygga dem med ett nytt utseende. Bakgrunden är problem med energiläckage och otäta fasader. Den invändiga stommen behålls och återanvänds. Även invändigt görs förändringar, bland annat en ny lobby. Tidigt i projektet gjordes en antikvarisk undersökning för att identifiera Börshusets kvaliteter. Resultatet är att de nya fasaderna ska putsas med en teknik som gör att tegelstenarna blir synliga, vilket skapar en kontrast mot de slätputsade fasaderna på de äldre byggnaderna. Tillbyggnaderna får stora glaspartier, med mellanliggande pelare. Flera detaljer på den nya fasaden är förenklade, moderna tolkningar av de som återfinns på ursprungsbyggnaderna. De befintliga byggnaderna restaureras och får bland annat en färg som är mer lik den ursprungliga.

Projektet kommer bidra till att behålla byggnadens befintliga värden, samtidigt som byggnaden öppnas upp och blir mer tillgänglig. Det skapar också ytterligare en “framsida” av byggnaden mot vattnet i väster, och det kommer öka tryggheten där. Stadsbyggnadsnämnden gav idag grönt ljus år projektet.

– Jag tycker att det här projektet är ett bra exempel på hur vi kan ta till vara och utveckla de byggnader vi redan har i staden. Genom att ge dem ett längre liv ökar vi hållbarheten. Dessutom är Börshuset en centralt placerad byggnad som tusentals Malmöbor går förbi dagligen, men som känns stängd och privat. Den planerade ombyggnaden kommer att påverka hur platsen upplevs på ett positivt sätt, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det här är en historisk byggnad och ett välkänt hus som nu får ny fasad och delvis nytt innehåll. Börshusets ombyggnad är ett bra exempel på hur en plats kan få nytt liv och syfte, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Börshuset är en välkänd byggnad som ligger i en av Malmös mest centrala delar. Genom att återställa aspekter av husets ursprungliga karaktär bevarar vi även en del av Malmös kulturhistoria. Det skapar en intressant och spännande kontrast runt centralstationen där det gamla möter det nya som börjar ta form nere i Nyhamnen, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

ANNONS (EXTERN LÄNK)