Vilka regler gäller för mig och min hund?

För våra hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena i kommunen. Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden där allmänheten vistas i större omfattning, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår och badstränder.

Koppel

Under tiden 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Badstränder

Hundar får inte vistas på badstränder under tiden 15 maj-31 augusti mellan klockan 06.00 och 20.00. Stranden norr om Skanörs hamn, från pirarmen och 150 meter norrut, är dock upplåten som hundbadplats året om.

Följande specialregler gäller inom naturreservaten och djurskyddsområden:
  • Måkläppen: Beträdnadsförbud hela året för hundar och för människor mellan 1 februari och 31 oktober.

  • Flommen: Koppeltvång 1 mars till 31 oktober (undantag för hundar som används som apportör vid jakt). Övriga tider gäller Lagen om tillsyn över hundar och katter.

  • Skanör-Hölls naturreservat: Koppeltvång 1 mars till 20 augusti (undantag för hundar som används som apportör vid jakt). Övriga tider gäller Lagen om tillsyn över hundar och katter.

  • Ängsnäset (södra delen av Skanörs ljung): Beträdnadsförbud 1 april-15 juli för hundar och människor. Koppeltvång resten av året.

  • Skanörs norra revel: 1 april till 15 juli beträdnadsförbud för hundar och människor. 1 mars till 31 oktober koppeltvång. Övriga tider gäller Lagen om tillsyn över hundar och katter.
  • Ljungskogen och Ljunghusens strandbad: Koppeltvång 1 mars till 30 september. Övriga tider gäller Lagen om tillsyn över hundar och katter.

  • Foteviksområdet: Koppeltvång hela året. Inom reservatet råder beträdnadsförbud för hundar och människor på Lilla Hammars näs och näsholmar 15 april-15 juli och på Eskilstorps holmar 1 mars-30 november.
  • Arriesjön-Risebjär: Koppeltvång hela året. Koppletslängd får ej överstiga 5 meter. Under perioden 15 mars till 15 juli är det förbjudet att vistas närmare än 30 meter från fågelöar.
  • Övriga naturreservat (Skanörs ljung (utom Ängsnäset, se ovan), Kämpinge strandbad med östra kanalområdet, Norra Ljunghusen och Gavelsbjer): Lagen om tillsyn över hundar och katter och de lokala ordningsföreskrifterna gäller, se ovan. Olämpligt att låta hund springa lös i hagar med betesdjur.

Hämta Vellinge kommuns hundfolder

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Inom område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåten under tiden 1 november – 31 mars.

Eldning av torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får ske bara om det inte innebär olägenhet för människors hälsa.