Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – ÄVEN PÅ EGEN TOMT!

Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Just nu pågår många skogsbränder i Sverige. Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Nedan finns pdf:er på svenska, engelska och arabiska, svenska, engelska och persiska samt svenska, tyska och finska som ni kan skriva ut och sätta upp i trapphus, i koloniområdet, på bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Anslag_25juli_eldningsförbud_sex_språkPDF

Anslag_25juli_Svenska_engelskaPDF

Anslag_25juli_Svenska_engelska_arabiskaPDF

Anslag_25juli_Svenska_engelska_persiskaPDF

Anslag_25juli_Svenska_tyska_finskaPDF

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli (inklusive egen tomtmark från den 25 juli). Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
 • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

 • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter
 • För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar längre ned på sidan.

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Följ utvecklingen hos MSB. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/länk till annan webbplats

113 13 ­– Sveriges informationsnummer

För att få aktuell information kan du ringa 113 13länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Kontakta Räddningstjänsterna

https://www.rsyd.se/kontakt/raddningstjanster-i-skane/länk till annan webbplats

MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige och det råder eldningsförbud på många platser i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar därför i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Se hela MSBs myndighetsmeddelande på deras webbplats.länk till annan webbplats

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med den 23:e juli

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Information från Länsstyrelsen Skåne. Texten i sin helhet där du hittar mer information samt frågor och svar

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. / .دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Skåne län från och med den 23 juli. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
 • Använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
 • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

 • Var försiktig med hur du parkerar bilen eller fimpar cigaretter
 • Är du osäker på om du får grilla/elda eller ej på en viss plats så låt hellre bli. Använd förnuftet.

Bevattningsförbud i Vellinge Kommun!

Bevattningsförbud i Vellinge Kommun!

På grund av den mycket höga dricksvattenförbrukningen införs bevattningsförbud i Vellinge kommun från måndagen den 9 juli klockan 14.00. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vi uppmanar boende och turister i Vellinge kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla. Det är också viktigt att det finns vatten i ledningsnätet med tillräckligt högt tryck om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand.

Vellinge kommun är en av ett 30-tal svenska kommuner som infört bevattningsförbud denna ovanligt torra sommar.

Här har vi sammanfattat de viktigaste frågorna om bevattningsförbudet.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
 • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.

Vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller alla som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. Om du har vatten från egen brunn så omfattas inte detta av bevattningsförbudet. Kommunen uppmanar dock även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Varför införs bevattningsförbud?

Dricksvattenförbrukningen i kommunen har under försommaren 2018 varit större än någonsin tidigare. I maj hade vi flera perioder då delar av kommunen blev utan vatten under perioder om några timmar. Vi har sedan dess uppmanat våra medborgare att vara sparsamma med vattnet. Förbrukningen är nu åter uppe på jämförbara nivåer och liknande problem har uppstått. Då prognosen säger att det varma vädret ska fortsätta och inflödet av turister/sommarboende är som störst just nu ser vi att förbrukningen snarast kommer att öka ytterligare. Därför fattar kommunen beslutet om bevattningsförbud. Det är vår förhoppning att kunna häva förbudet så snart som möjligt.

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Kommunen övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Vår personal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud.

Varför är det så ont om vatten?

Anledningen till bevattningsförbudet är att produktions- och distributionsanläggningarna just nu inte räcker till. Det finns fullt tillräckligt med vatten i Vombsjön, som är kommunens dricksvattentäkt. Vi får också in tillräckligt till kommunen för att rent teoretiskt kunna försörja alla. Men när förbrukningen är så hög som den är, blir vattentrycket för lågt i en del områden. Detta är naturligtvis ett stort problem för de boende och verksamheter som drabbas, men det är också en fara att ha lågt tryck i nätet om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand. Därför vädjar vi till alla att respektera uppmaningarna om att använda vattnet med förnuft.

Hur påverkar Falsterbo Horse Show och övrig turism?

Vellinge är en atttraktiv besökskommun, speciellt på sommaren. Just nu pågår Falsterbo Horse Show som lockar tiotusentals besökare till kommunen som alla dricker vatten, duschar och använder toaletter. Så givetvis påverkar evenemanget kommunens totala vattenförbrukning.

Det går även åt vatten till hästarna och till själva anläggningen, men detta vatten tas huvudsakligen från egen brunn och påverkar alltså endast till en liten del tillgången på vatten i det kommunala VA-nätet.

Det är viktigt att påpeka att Falsterbo Horse Show är långt ifrån den enda anledningen till problemen. Den höga vattenförbrukningen har pågått hela försommaren.

Jag har sett att kommunen har vattnat sina fotbollsplaner. Varför gör ni det?

De senaste veckorna har det inte varit bevattningsförbud och därför har det skett en sparsam bevattning av exempelvis fotbollsplaner och nyplanterade växter för att undvika kapitalförstöring.

Från och med i dag vattnas inte idrottsanläggningar med kommunalt vatten. (Vissa har egen brunn och omfattas inte av förbudet.) Nyplanterade växter kan i vissa fall fortfarande komma att vattnas, men inte från vattenspridare.

Sir Duke släpper ny sommarhit

Sir Duke släpper ny sommarhit

Artisten Sir Duke som egentligen heter Kent Larsen kommer från Landskrona. Han började sin musikkarriär, som så många andra, som DJ på fritidsgårdar. Men intresset fortsatte och Kent har flitigt turnerat och gjort allt från små till riktigt stora konserter och event.

Förra sommaren kom så ett första släpp med låten och videon “Coco Jamboo”. Hans kärlek för 1990-tals musiken är uppenbar och därför blir även årets släpp en 1990-tals hit, “Uh La La La”. Förra årets video spelades in på Mallorca, men Kent tyckte han ville ha något mer svenskt. Valet för inspelningsplatsen blev då naturligtvis Skanör Falsterbo som han tycker är en underbar plats.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Video spelades in på Skanörs havsbad med livräddarnas övervakningstorn och småbåtshamnen som bakgrund. Lite inklippta palmer och surfbilder gör ju att den som inte känner igen Skanörsstranden kan tro man är på sydligare breddgrader.

Kent har även andra intressen i Vellinge kommun då han är en av delägarna till den populära Minami Sushi Lounge i Vellinge centrum.

Med ett eget 2000-tals sound gör Kent alias Sir Duke glad och inspirerande musik av 1990-tals hits. Framöver kommer vi säkert att få höra fler av dessa i hans tappning, men om allt går som Kent planerar blir det även släpp av egenskrivna låtar för den svenska och internationella marknaden.  


Videon till “Uh La La La” släpptes idag (fredagen den 27 april kl. 11.00) av Universal Music.

 

Jan-Åke Hillarp tilldelas prestigefyllt naturvårdspris

Jan-Åke Hillarp tilldelas prestigefyllt naturvårdspris

Arne Schmitz Naturvårdspris är instiftat till Arne Schmitz minne för hans insatser och liv i och med den natur han engagerade sig för, av familjen Schmitz och Falsterbonäsets Naturvårdsförening och delas ut till den som har gjort förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun eller är boende i Vellinge och gjort stora insatser för naturen någon annanstans.

Motivering till att Jan-Åke Hillarp nu tilldelas Arne Schmitz Naturvårdspris lyder; Biolog, naturpedagog och naturfotograf Jan-Åke Hillarp tilldelas Arne Schmitz naturvårdspris för förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun i Arne Schmitz anda. Jan-Åke har under en lång rad år ägnat sig åt hängivna och inspirerande insatser för djur och natur i Vellinge kommun bl a genom FNF och KFV. Genom sin undervisning av tusentals elever och exkursioner, föredrag och bildvisningar för lika många deltagare har han spridit kunskap och intresse för naturen. Jan-Åke är en institution i Vellinge kommun och FNF är glada att ha honom med i sitt expertråd.
– Jag hade aldrig förväntat att jag skulle kunna få Arne Schmitz pris, FNF:s mest prestigefyllda pris, men jag är oerhört glad och tacksam för att FNF:s styrelse och familjen Schmitz förärat mig det, säger Jan-Åke Hillarp.
– Det är speciellt roligt eftersom Arne, när jag ville ha in en artikel i hans spalt i Sydsvenskan, sa: ”Jag tar in den om du blir medlem i FNF.” Det var 1971 och jag och min familj skulle någon månad senare flytta till Skanör. Naturligtvis blev jag medlem och kom så småningom att sitta i nästan 40 år i föreningens styrelse och vara med om att övertala Arne att ta över ordförandeskapet i föreningen. Han var en klok mentor och uppskattad vän och att få priset till hans minne är stort, avslutar Jan-Åke Hillarp.

Arne Schmitz Naturvårdspris delades ut på FNF:s föreningsstämma. Juryn bestod av FNF:s styrelse samt en representant för familjen Schmitz. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz imponerande produktion.

Tidigare vinnare är dokumentärfilmaren Mikael Kristersson, fotografen Magnus Lundgren samt lantbrukaren Rolf Axel Nordström.

På bilden från vänster: David Carlson/ordförande Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Jan-Åke Hillarp samt Elisabeth Forsman/dotter till Arne Schmitz.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne. FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle. Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden. Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.

Vellinge Sveriges bästa skolkommun för fjärde året i rad

Vellinge Sveriges bästa skolkommun för fjärde året i rad

Återigen står det klart att Vellinge ligger i topp när det gäller skola och utbildning. Lärarförbundet presenterar nu sin rankning för 2017 och Vellinge blir Sveriges bästa skolkommun – för fjärde året i rad.

Vellinge har toppat Lärarförbundets lista över skolkommuner 2012, 2014, 2015 och 2016. På torsdagsmorgonen presenterade Lärarförbundet årets rankning och den placerar återigen Vellinge på första plats, följt av Orust och Ovanoker.

– Vi är väldigt stolta över att ha utnämnts till årets bästa skolkommun igen. Vi har arbetat strukturerat med att bygga upp en infrastruktur för vårt kommunövergripande systematiska kvalitetsarbete och hur det ska docka i enheternas systematiska kvalitetsarbete. Vi har välförankrade metoder för att fördjupa och förädla denna infrastruktur, säger Ester Alavei, utbildningschef i Vellinge kommun.

Till grund för Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun ligger följande 13 kriterier:

 1. Resurser till undervisningen
 2. Utbildade lärare
 3. Lärartäthet
 4. Friska lärare
 5. Lärarlöner
 6. Kommunen som avtalspart
 7. Andel barn i förskola
 8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex
 10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex
 12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år
 13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier

Utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert är glad och stolt över resultatet.

– Att bli årets skolkommun för fjärde året i rad visar att det långsiktiga arbetet med fokus på kunskap och lärande som vi gjort ger resultat. Jag vill tacka alla lärare och elever som i sitt arbete varje dag är de som främst har vunnit detta pris, säger han.

Karismatiska Karin Laserow är ”Årets Skåning”

Karismatiska Karin Laserow är ”Årets Skåning”

Under firandet av Skåneländska flaggans dag i Eslöv delades priset för “Årets Skåning” ut till Karin Laserow. Karin som gjort sig riksbekant sedan hon varit en av programledarna i TV-programmet “Bytt är bytt”. Hon bevisade klart och tydligt att det går utmärkt att bli TV-kändis även vid hög ålder och med skånsk dialekt. Karin var 64 år då hon spelade in sitt första “Bytt är bytt”-avsnitt

Karin är född på Limhamn med bor sedan många år på Österlen. Hon är gift med Kay och tillsammans driver de antikhandel både i Sverige och utomlands.

Karin med sin tydliga skånska dialekt och raka stil är en populär representant för Skåne. Så det var kanske inte så förvånande att Karin blev framröstad av folket.

Vill ni se och höra mer av Karin Laserow kan vi på Skåne Plus tipsa om att Karin sommarpratar i SR P1 på lördag den 22 juli klockan 13.00 och sedan kommer det en ny omgång av “Bytt är bytt” till hösten.

Nedtonade planer för Falsterbokanalens ombyggnad

Nedtonade planer för Falsterbokanalens ombyggnad

Ett mycket omfattande arbete med att lyssna på boende och andra har resulterat i de nya nedtonade planerna för området kring Falsterboanlen. Framför allt är det hamnområdet som inte kommer att ha något högt hotell längre.

Planprogrammet för Falsterbokanalen har varit ute på samråd och intresset för att lämna synpunkter har varit väldigt stort, med runt 500 inkomna yttranden. Nu har alla yttranden sammanställts och besvarats, och projektet går vidare med en ny inriktning.

Samtliga partier stod bakom beslutet att godkänna samrådsredogörelsen, med den nya inriktningen för projektet, på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.

Alla yttranden och svaren på dessa finns att läsa i samrådsredogörelsen som du hittar här: Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 1,9 MB)

Sammanfattning av den nya inriktningen:

 • Inga bostäder eller hotell i delområdet Hamnen
 • Delområdet Piren bebyggs med färre bostäder än vad planprogrammet föreslagit.
 • Exploateringsgraden sänks i delområdet Gläntan närmast väg 100 så att kanalvaktartornet får en mer framträdande roll.

Kommunen inleder med att ta fram en detaljplan för delområdet Gläntan. När det gäller delområdena Hamnen och Piren så börjar kommunen med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om vattenverksamhet för områdena innan ytterligare planarbete fortsätter. Kommunen kommer att se över hur man kan påbörja utvecklingen mot en havsnära mötesplats under ansökningstiden och planarbetet. På detta vis kan området runt Falsterbokanalen vara en mötesplats där invånare och besökare kan njuta av utsikt, promenadstråk och marina aktiviteter även under tiden som utredningar och ansökan pågår.

– Det är glädjande att intresset varit så stort. För oss är det viktigt att vi har en bred förankring hos våra medborgare när vi utvecklar detta område. Att omsorgsfullt förändra en sliten industrianläggning till en havsnära mötesplats för framtida generationer är en fantastisk möjlighet som vi ödmjukt och ansvarsfullt tar oss an, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i styrgruppen för Falsterbokanalprojektet.

White Guides 2017 listar våra lokala restauranger

White Guides 2017 listar våra lokala restauranger

 

Vid White Guide Galan, som i år hölls i Göteborg, blev flera lokala restauranger listade, dock inte i mästarklasserna. Två blev även listade som kaféer.

Här är de poängsatta lokala restaurangerna enligt White Guide

Första siffran är mästarklassrankingen i Sverige och poängen är uppdelad på matpoäng (max 40) och totalsumman (max 100)
Internationell mästarklass (Kräver minst 80 poäng, varav minst 36 på mat)
Inga
Mästarklass (Kräver minst 75 poäng, varav minst 32 på mat)

Inga

Mycket god klass (Minst 67 poäng, varav minst 28 på mat)
Ängavallen, Vellinge. 28/67
God klass (Rankas efter totalpoäng. Krävs minst 60 poäng, varav minst 22 på mat)
Hotell Gässlingen, Skanör. 26/63
Rekommenderade i guiden, men inte poängsatta:
Badhytten Beach Club, Skanör
Skanörs fiskrögeri, Skanör
Skanörs gästgifvaregård, Skanör
Dessutom är Aldo och Kust Café listade som kaféer men inte restauranger.

Nya problem med bron över Falsterbokanalen

Nya problem med bron över Falsterbokanalen

Problemen med bron över Falsterbokanalen fortsätter. På lördagsförmiddagen gick inte bommarna upp efter att bron gått ner efter en broöppning. Det tog nästan en timme innan personal och polis var på plats. Till en början kunde polisen släppa igenom lättare fordon medan servicepersonalen undersökte problemen. Det visade sig dock snart att bron inte stängts korrekt och låskolvarna var inte i position. När detta inträffar går inte bommarna upp och signalerna fortsätter att blinka rött. Trafikstörningen varade i ca 2 timmar.

Det är inte första gången som liknande fel inträffat. Det medför alltid stora trafikstörningar eftersom bron över Falsterbokanalen är den enda vägförbindelsen mellan Skanör Falsterbo och Höllviken.

Om det mot förmodan någon gång skulle inträffa en långvarig störning av brons funktion så finns det en beredskapsplan för hur det ska hanteras.

Läs mer här: Plan vid ofarbar bro

 

Historia om Falsterbokanalen

 

Mårten Dahn hade redan 1884 lagt fram en motion i riksdagen om att bygga en kanal, för att fartyg skulle slippa passera Falsterborev. 1896 började också fiskare i Skanör att själva bygga en kanal, men det blev för svårt.

Vid andra världskrigets utbrott vägrade Tyskland respektera den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. För svensk sjöfart var det en väsentlig skillnad då alla fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde passera inom fyrmilsgränsen men inte inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset. Den 25 november 1939 utlade tyskarna mineringar in till den svenska tremilagränsen vid Falsterbonäset. Detta betydde att svenska handelsfartyg inte säkert kunde komma in i eller ut ur Östersjön. Fartyg med ett djupgående över cirka 4 meter tvingades omlasta antingen i Malmö eller Trelleborgs och Ystads hamnar.

Den 17 november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge. Utredningen blev klar på tre veckor och beslut om bygget togs den 22 december samma år. Den 3 januari 1940 startade arbetena. Arbetena forcerades vilket innebar att den beräknade anläggningskostnaden på sju miljoner överskreds med en faktor 3. Den 1 augusti 1941 passerade den första passagerarbåten genom kanalen, men farleden var helt färdigbyggd först ett år senare. Efter det gick, medan kriget pågick, många fartyg genom kanalen, exempelvis färjan Köpenhamn–Bornholm. Det utnyttjades som en flyktmöjlighet ur Danmark då danskar hoppade överbord i kanalen och simmade i land.

Kanalen innehåller en sluss som kan stängas för att förhindra ett alltför stort flöde genom kanalen när skillnaden i vattenstånd i de båda haven är för stor. Dess första bro transporterades från Köpenhamn på pråm och gick under namnet ”Knippelsbron”. Denna bro hade använts som tillfällig bro när Knippelsbron i Köpenamn var under ombyggnad. Bron var av typen enkelklaff, stålfackverk med trä farbana. Den 4 oktober 1940 trädde den i funktion.

Genom kanalen passerar idag ingen tung trafik, och den fungerar i praktiken som en småbåtshamn. Tidigare har dock Bornholmsfärjan på sin väg mellan Köpenhamn och Rönne på Bornholm passerat Falsterbokanalen. Eftersom djupgåendet i kanalen har minskat från 6,7 meter till 5 meter kan numera inte längre stora fartyg över 5 000 ton passera, därför går dessa fartyg numera runt Falsterborev.

1991 byggdes en ny bro som ersättning till den gamla fackverksbron, i samband med att länsväg 100 byggdes om till att gå norr om Höllviken istället för genom dess centrum. Bron över kanalen öppnades tidigare vid behov, och efter kanalmästarens omdöme, men har på senare år fått ett fast tidsschema för öppningar.

Fram till nedläggningen 1971 gick Falsterbobanan på den gamla kanalbron.

Källa: Wikipedia