Ola Wikander: Att kommunicera med avlägsna framtider
När


2018-03-17
14:00 - 15:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Gravinskrifter, förbannelser och kärnbränsle – att kommunicera med avlägsna framtider

Ola Wikander är teologen som fick i uppgift att hjälpa SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, att kommunicera med framtida generationer om slutförvar av radioaktivt avfall.

När han kommer till Malmö Konstmuseum tittar vi närmare på vad vi kan lära oss genom att studera antika texter och språk. Och hur vi kan använda kunskaperna för att kommunicera till framtida generationer. Det kommer handla om varningar, symboler, gudar och radioaktiv strålning – hela vägen från feniciska gravinskrifter till kärnbränslebevarande.

Samtalet är del av ett program som hör till utställningen Perpetual Uncertainty – konst och radioaktivitet. Under sex lördagar träffar vi författare, forskare, filmskapare och konstnärer för att prata om radioaktivitet. Det kommer att handla om tid, språk, natur och en hel del annat. I samband med varje samtal visar vi också utställningen Perpetual Uncertainty.

Samtalet ingår i entréavgiften till Konstmuseet. 40 kronor för vuxna, 20 kronor för studerande.