1920-talets moderna kvinnor – hot eller möjlighet?
När


2019-11-07
17:30 - 19:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Föredrag av forskare Emma Severinsson.

Plats: Slottet, våning 2 på Malmö stadsbibliotek