Aning Hardcore – Allas vår Könsdysfori
När


2019-10-10
16:00 - 18:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne


Detta är den andra fristående delen av ”Aning hardcore”. Ett extra spår som löper parallellt med föreläsningsserien ”psykoanalytisk salong – sexualitet * 5”. Det är till för dig vars begär efter psykoanalytisk och existentiell utforskning manar dig att gå steget längre. Varmt välkommen.

Vad är det att vara kvinna eller man? Hur kan vi psykoanalytiskt förstå könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling – och hur förstår vi könsöverskridande identiteter och transfenomen? I seminariet ämnar vi genom två olika texter tala om sexualitetens infantila och polymorfa rötter, könets imaginära konstruktioner och identitetens övergångsområden och framhålla hur vi tenderar att blanda begreppsnivåer och därmed kortsluta våra resonemang när vi talar om kön.

Dessa frågor diskuteras tillsammans med Charlotta Björklind (psykoanalytiker, adjunkterad lärare vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogramet vid Stockholms Universitet) i kvällens seminarium. Inför seminariet förväntas deltagare att ha läst två korta texter på ämnet i form av Toril Moi’s, ”From femininity to finitude: Freud, Lacan, and feminism, again” från 2004 samt Gunnar Karlssons text från Divan nr 1-2 2012 vid namn ”Maskuliniteten som projekt”.

Länkar till texterna:
Toril Moi: https://drive.google.com/open?id=1dNzZy46WXjbGFAGMKNPfAaqxulTtJTrz

Gunnar Karlsson: https://drive.google.com/open?id=1X4_buMuA4vnPq0W1ajyVhj-cC7zhTLx-

Dörrarna öppnas 15.30. Start 16.00.

(I seminariepriset ingår även föreläsning och performance på kvällen. För den som enbart vill gå på föreläsning och performance finns mer information här: https://www.facebook.com/events/829921194093566/)