Balaganfika
När


2019-08-28
16:00 - 17:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Vad vill du helst av allt kunna göra på Balagan? Fika och berätta för oss hur vi kan göra Balagan ännu bättre! För unga 9–13 år.