Exhibition w. Håkan Henrysson
När


2019-10-28
08:00 - 17:00

Var

Om evenemanget


Skåne

A PART OF THE PROJECT ”VEM HAR RÄTT ATT KALLA SIG KONSTNÄR!?”

Håkan finds inspiration for his art from music, art, poetry and he mostly focuses on abstract painting as well as sculpture and photography. He is self-taught and has been doing art for about 10 years. Before that, was working a decade in the manufacturing industry, but wanted to move on from the one-sided work and sought for something more stimulating. He started a librarian education at the University of Borås but unfortunately became ill.

⚈ Lunch Vernissage & Talk – October 1st, 11:30am-1:30pm
⚈ Meet the artist! – October 24th, 10am-1pm

This exhibition is part of the Arvsfonden project ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” Which began in 2016 and was a venture aimed at making creativity visible to people who had some kind of mental illness.

The project has offered the participants the opportunity for 3 years to be part of a larger community and context, as well as being given the chance to show that ”I” is someone who knows something. The participants have been able to achieve this in their painting, photography, drawing, sculpture, music and the written word among other things. The project will continue in another shape.

A clear goal for the project has been that the participants have been shown what they are going for at some of the ”fine halls” the halls that are available at home and internationally.

The project included the Arvsfonden, Activa, ABF, the cultural space Aniara and the municipalities Botkyrka, Skellefteå, Ängelholm and Hallsberg.

Three major exhibitions have taken place during these 3 project years in Hallsberg, Skellefteå and finally in Ängelholm in May 2019.

Want to know more about the project?
Contact Håkan: neal1@live.se
———————————————————–

Håkan finns inspiration till sin konst från musik, konst, poesi och han fokuserar mestadels på abstrakt måleri samt skulptur och fotografi. Han är självlärd och har hållit på med konst i cirka 10 år. Innan dess kom han från 10 år inom industrin, men ville komma vidare från det ensidiga arbetet och sökte sig till något mera stimulerande. Han påbörjade en bibliotikarie utbildning på högskola i Borås, men blev tyvärr sjuk.

⚈ Lunch Vernissage & Föreläsning – October 1st, 11:30am-1:30pm
⚈ Meet the artist! – October 24th, 10am-1pm

Denna utställning är en del av Arvsfondsprojektet ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” som påbörjades 2016 och var en satsning med syfte att synliggöra kulturskapare, för personer som hade någon slags psykisk ohälsa.

Projektet har erbjudit alla deltagare möjligheten under 3 års tid, fram till sommaren 2019, att vara en del i en större gemenskap och sammanhang, samt få chansen att visa att ”jag” är någon som verkligen kan något. Detta har deltagarna kunnat åstadkomma vid deras måleri, foto, teckning, skulptur, musik och det skrivna ordet bland annat.Projektet kommer fortsätta i någon form.

Ett tydligt mål för projektet har varit att deltagarna fått visa vad de går för vid några ” de fina salarna” de salar som finns på hemmaplan och även internationellt.

I projektet ingick Arvsfonden, Activa, ABF, kulturrummet Aniara samt kommunerna Botkyrka, Skellefteå, Ängelholm samt Hallsberg.

Tre stora utställningar har ägt rum under dessa 3 projektår i Hallsberg, Skellefteå samt avslutningsvis i Ängelholm maj 2019.

Vill ni veta mer om projektet?
Kontakta Håkan: neal1@live.se