Final Project 2.0
När


2019-06-12
14:00 - 16:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Västra hamnen


** English below

Vill du att ditt examensarbete ska göra nytta? Känner du att du vill ta tillvara på den kunskap du samlat på dig och det resultat du kommit fram till men inte vet hur du ska gå vidare?

Den 12 juni välkomnar Storm Innovationsmiljö dig – som slutfört ditt examensarbete på Malmö universitet under ht 18 eller vt19 – till en eftermiddag om hur du kan ta ditt examensarbete vidare.

Oavsett vilket område du arbetat inom eller vilken form ditt examensarbete tagit så finns det stora möjligheter att ta det vidare. Kanske vill du komma i kontakt med intressenter, hitta en målgrupp, bygga en prototyp eller pröva dina tankar på nya användare. Kanske vill du ta det vidare genom forskning eller så vet du inte hur du vill gå vidare men är intresserad av att ta reda på vilka möjligheter som finns.

Vi välkomnar alla projekt, kommersiella som icke-kommersiella. För att hjälpa dig på vägen och ge dig tips och råd, kommer du under två timmar få hjälp och information från Storms medarbetare, Karriärservice, affärsutvecklare, Drivhuset och Forskarservice.

Upplägg:

14.00 – 15.00 Information från Karriärservice, Drivhuset/affärsutvecklare och Forskarservice om vilka resurser de har och vilket stöd de har att erbjuda.

15.00 – 16.00 Samtal och diskussion i grupp om hur du kan utveckla just ditt projekt och vad du behöver för att komma vidare.

Anmäl dig här: https://bit.ly/2JSx4Zu

**

Afraid your final project will be put on a shelf to collect dust? Do you wanna take advantage of the knowledge you collected and the result you’ve presented, but don’t know how?

On June 12, Storm Innovation Hub welcomes you – who finished your final project at Malmö University during Fall 2018 or Spring 2019 – to an afternoon about how you can take your final project further.

No matter which area you’ve been working in or which form your final project has taken, there are big potentials for it to grow. Maybe you want to come in contact with potential stakeholders, find your target group, build a prototype or try your ideas on new or potential users. Maybe you want to research it further through science or maybe you don’t know what you want but are interested to learn about your possibilities.

We welcome all projects, commercial or non-commercial and at your service you’ll have Storm Innovation Hub, Karriärservice, Business Developers, Drivhuset and Forskarservice.

AGENDA:
14.00 – 15.00 Information from Karriärservice, Drivhuset/Business developers and Forskarservice about which resources and support they can offer.

15.00 – 16.00 Group discussions on how you can develop your project and what you need to get started.

Sign up here: https://bit.ly/2JSx4Zu