Från feta män till vackra kvinnor – bantningens historia
När


2019-09-12
17:30 - 19:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Föredrag av forskare Emma Hillborn.

När bantningen först blev ett internationellt fenomen utformades dieterna främst för välbeställda män som på allvar börjat känna av vällevnadens konsekvenser. I slutet av 1800-talet började bantningen dock rikta sig alltmer till kvinnor och de damtidningar som skrev om bantning lade grunden till en praktik som skulle göra stora avtryck i många kvinnors liv.

Vad hände med dieterna när de omtolkades för att passa en kvinnlig publik? Emma Hillborn är forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Plats: Slottet, våning 2 på Malmö stadsbibliotek