Guidning i 1600-talspark
När


2019-10-27
14:00 - 15:30

Var

Om evenemanget


Skåne

Guidning i park från 1600-talet varje söndag 14.00 från 7 april till 27 oktober.Och i år även lördagar i juli. Entrén är 50 kronor för vuxen. Samling vid Kulturhuset .
Hör berättelsen om hur och varför prästen Jens Henrichsen/Jöns Henriksson skapade en plats som än idag levandegör de mer oroliga och dramatiska tiderna i vår skånska historia. Låt barnen upptäcka de kolossala bokstäverna lagda i dubbla stenrader. Kanske hittar de bokstäver de känner igen? Parken är ett fornminne i byn Östra Sallerup som är kulturminne av riksintresse.
Vi rekommenderar fika i Kulturhusets café i samband med besöket.
Gruppvisningar vid andra tider tas emot efter beställning. Kontakta eva.grip (at) evagrip.se. Välkommen!
Gå gärna in på vår informativa hemsida http://www.karlxistenar.se.
#sextonhundratalsparken
#karlxistenar
#östrasallerup
#skånskhistoria