Skåne Plus

Hur pratar vi med framtidens robotar?

19 maj 2022
08:00 - 09:00
Residenset


Möt forskaren Birger Johansson och hans robot Epi i ett nördigt frukostsamtal den 19 maj på Länsresidenset. Hur pratar vi med framtidens robotar? – Det är ämnet för vårens sista Nördsalongen.

I science fiction ser robotar ofta ut som människor. Men dagens humanoida robotar framstår mest som klumpiga maskiner – definitivt omänskliga. Vilka färdigheter eller egenskaper behöver en robot ha för att bli accepterad som servicestöd inom exempelvis butiker eller äldreomsorg?

Birger Johansson är föreståndare för Cognitive Robotics Lab på Lunds universitet, och forskar på interaktionen mellan människor och robotar. Robotar kan redan tala och svara på enkla frågor – men för att uppfattas som en varelse vi vill interagera med är det viktigt att roboten lär sig grundläggande mänskliga färdigheter, som om att ha en blick som ser ut att reagera på vad som händer, och kunna kommunicera känslostämningar.

På nästa Nördsalongen får du lära dig mer om Birger Johanssons och hans forskarkollegors arbete med att utveckla kognitiva färdigheter för robotar.

Medier är välkomna att besöka Nördsalongen. Anmälan krävs på grund av begränsade platser, skicka din anmälan till jonna.hansen@lansstyrelsen.se senast måndag 17 maj.

Om Nördsalongen

Nördsalongen är Länsstyrelsen Skånes samtalsserie med syfte att lyfta och hylla människor med specialkunskap och expertis – de som med andra ord kan kallas nördar eller nördiga. Det har vi gjort för att vi älskar nörderi. På Länsstyrelsen Skåne arbetar många som har väldigt unika och häftiga fackkunskaper. Vi har stora specialkunskaper när det gäller samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. I själva verket så lever vi på – och levererar – nörderi varje dag i vårt uppdrag att skapa samhällsnytta.

Därför är Nördsalongen en hyllning till specialintresset! Idén med Nördsalongen är att vi ska få ett tillfälle att möta andra nördiga människor och grotta ner oss i deras nörderi.

Nördsalongen 19 maj

Tid: Frukost serveras från 08.00. Samtalet börjar 08.30 och slutar 09.00.

Plats: Länsresidenset, Stortorget 1 i Malmö.