Manas radikala bibliotek – Pedagogik för förtryckta
När


2019-11-20
19:00 - 20:30

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
I år kommer den antirasistiska tidskriften Mana ta med läsarna på en bildningsresa genom litteraturarkiven. Med utgångspunkt i tre kända böcker kommer vi att föra in den antirasistiska litteraturen i en samtida kontext. Till vår hjälp har vi aktivister, lärare, forskare och journalister som kommer att lyfta in klassiska postkoloniala teorier i framtiden för att se vad historien kan lära oss om idag.

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
Årets sista nummer har samma namn som Paulo Freires verk Pedagogik för förtryckta och vill lyfta fram hur Freires idéer tar form och fortfarande kan utmana samtida idéer och praktiker när det gäller synen på (ut)bildning inom folkbildning idag. Temaredaktörer är Mirjana Westermark och Robert Nilsson Mohammadi som med hjälp av Freires idéer vill lyfta fram möjligheterna till en radikal pedagogik som är kollektiv, reflekterande och aktivistisk. I numret medverkar aktivister, akademiker och folk som på olika sätt varit med i sammanhang där en anti-rasistisk, klassmedveten och feministisk pedagogik varit grunden för bildning och motstånd. Hur kan en radikal bildning utmana gamla bildningsideal och nya utbildningsideal idag? Hur kan en radikal folkbildning utmana och dekolonisera synen på vad demokrati är?

Hur kan vi förstå dagens fascism inom just (ut)bildning genom den klassiska litteraturen?

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
Den här kvällen kommer temaredaktörerna att samtala utifrån det senaste Mananumret och sin kunskap och erfarenhet kring hur (ut)bildning och motstånd ser ut idag.