Se skogens värden – igår, idag och i morgon
När


2019-05-16
13:00 - 17:00

Var

Om evenemanget


Skåne

Är du nyfiken på de spår som människor i olika tider har lämnat efter sig i skogen och vill du får en bättre överblick över de lämningar och biologiska värden som finns i en skog?

Med en bättre överblick över vad som finns i din skog blir det mycket lättare att ta den hänsyn som krävs i ett effektivt skogsbruk. Under våren kommer en biolog och en arkeolog att hålla i två stycken utbildningar. Dessa är uppdelade i två träffar var, ettkvällspass och ett dagpass.

På kvällspasset går vi igenom vilka möjligheter det finns att söka fram mer information om din skog. Det kommer bland annat att handla om äldre källmaterial som historiska kartor men också om resultat från inventeringen som kallas ”Skog och historia” Vi kommer också att beröra de lagar som berör skogslandskapets värden.

Under fältpasset besöker vi olika typer av forn- och kulturlämningar ute i fält. Exempel på dessa är byggnadslämningar, röjningsrösen, stengärden och fornåkrar. Vi kommer även att titta på levande historiska lämningar som kulturpräglade träd och kvarstående kulturväxter.

Anmälan
Skicka din anmälan till Brita Tronde brita.tronde@regionmuseet.se eller asa.jakobsson@regionmuseet.se. Har du frågor, skicka den via mail eller ring Åsa på 044-13 61 56. Exakt plats meddelas efter anmälan. I första hand är det öppet för personer som vill vara med vid båda tillfällena, men finns det plats kan det finnas möjlighet att bara delta vid en av träffarna.

Utbildningstillfällen
Utbildning 1
24 april kl. 18-21 och 7 maj kl.13-17
Ingeborrarp i Örkelljunga
Länk: http://www.regionmuseet.se/kalendarium/kalendarium/2019-05-07-se-skogens-varden—igar-idag-och-i-morgon.html

Utbildning 2
9 maj kl. 18-21
Fogdaröd
Länk: http://www.regionmuseet.se/kalendarium/kalendarium/2019-05-09-se-skogens-varden—igar-idag-och-i-morgon.html

Utbildning 3
16 maj kl.13-17
Hallaröd
Länk: http://www.regionmuseet.se/kalendarium/kalendarium/2019-05-16-se-skogens-varden—igar-idag-och-i-morgon.html