Sjung med ditt barn
När


2019-09-20
10:00 - 10:30

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Babysångstund med musikpedagogen Anna Cederquist. För barn 0–2 år.

Du behöver anmäla dig till programmet. Anmälan öppnar cirka två veckor innan varje tillfälle här: http://bit.ly/babysang-ht2019

Plats: Kanini, våning 1 på Malmö stadsbibliotek