Språkcafé: träna engelska
När


2019-02-12
17:00 - 18:30

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Träna engelska tillsammans med andra. Träffarna handlar om att öva sig genom att prata och lyssna.

Under avslappnade former diskuteras olika ämnen i smågrupper. Genom att undersöka texter, bilder och samtala lär vi oss språket. Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna!

Plats: