Symboler genom död till liv
När


2019-05-16
17:00 - 18:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Är kyrkorummets symboler bara ett eko från en svunnen tid?
I en interaktiv symbolvandring försöker vi avkoda det dolda språket och undersöker hur det har tolkats genom seklerna samt om och hur det talar till oss idag.

Guide: Anne Ruponen