Tjajkovskijs Violinkonsert, Farrenc, Dafgård, Beethoven med MSO
När


2019-02-07
19:00 - 20:40

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Västra hamnen


Lyssna till när Johan Dalene framför Tjajkovskijs Violinkonsert och hör honom också då vi får vara med om den spännande världspremiären av tonsättaren Jörgen Dafgårds Tableau Vivant för violin och orkester.

Dafgård inledde sitt samarbete med MSO i mästerverket Veils. Konserten inleds med Ouvertyr nr 2 av fransyskan Farrenc, för vilken Beethoven var en stor inspirationskälla. Farrenc var som enda kvinnliga professor vid konservatoriet en av Paris högst aktade pianister under 1800-talets mitt.

Tonsättare, pianist och pedagog
Fransyskan Louise Farrenc var en aktad tonsättare, pianist och pedagog i 1800-talets Paris. Hon var professor i pianospel vid Conservatoire de Paris 1842-1873 och fick som tonsättare, musiker och forskare stor betydelse för den franska musikens renässans under 1870-talet. Hennes verklista upptar en rad pianoverk, orkestermusik, ouvertyrer, symfonier, konserter och kammarmusik. Många av hennes verk var högt uppskattade och speciellt kan nämnas Air russe varie som innehöll 30 etyder för piano i alla dur- och molltonarter. Verket var så uppskattat att Pariskonservatoriet gjorde etydsamlingen obligatorisk för pianostudenter under deras utbildning. Ouvertyr nr 2 inleds majestätiskt med pampiga ackord och när orkestern presenterat sig tar allt fart i en snabb sats med de stilistiska rötterna kvar i wienklassicismen snarare än i den annalkande romantiken.

Levande bilder
Tonsättaren Jörgen Dafgårds Tableau Vivant bygger på alternerande block av färger. Titeln kan översättas med ’Levande bild; framställning av tavlor och dylikt genom levande personer’. Verket utgår från en idé om solisten som en målare och orkestern som det landskap som målaren är i färd med att måla upp. Tanken är att målaren, i takt med att denne blir mer och mer involverad i sitt skapande, dras in i det alltmer levande landskap han målar upp. Dafgård menar att van Gogh-metaforen är en talande bild och som sådan väsensskild från musiken. Han säger också att stycket musikaliskt kan visa på såväl lockelsen som faran i en stark passion. Den harmoniska grunden i verket har Dafgård skapat genom att arbeta med modulationer och förskjutningar inom ramen för överlagrade stora septimor, ett av den diatoniska skalans mest dissonanta intervall. Dafgård studerade komposition vid Musikhögskolan i Malmö i slutet av 1990-talet. Direkt efter utbildningen fick han sitt genombrott när han vann Berwaldhallens kompositionstävling med orkesterverket Veils.

2 x Beethoven
År 1806 var ett produktivt år för Beethoven. Då tillkom bland annat Leonoraouvertyr nr 3 och Violinkonsert. Beethoven komponerade tre Leonoraouvertyrer varav trean är den mest framförda. Dessa var ouvertyrer till operan Leonora som senare bytte namn till Fidelio. Det fanns även en fjärde ouvertyr till operan, Fidelioouvertyren, komponerad 1814 men det är alltså Leonoraouvertyr nr 3 som är den mest populära. Felix Mendelssohn var den förste dirigent som framförde samtliga fyra ouvertyrer vid en och samma konsert. Det skedde 1840 med Gewandhausorchester Leipzig.

Leonoraouvertyr nr 3 inleds med ett fallande tema i oktaver. Tempot är långsamt och tonarten går i moll för att strax övergå i dur. Karaktären är avvaktande en bit in i stycket men så plötsligt tar allt fart under ett långt crescendo och en snabb och dramatisk musik träder fram. Ouvertyren är hela 15 minuter lång och motsvarar en lång symfonisats.