Skåne Plus

Utställning – Slutna cirklar

9 juni 2022
12.00 – 18.00
Galleri Engleson – Kv Caroli

 
“SLUTNA CIRKLAR” ett konstnärligt möte av Federico Winqvist Estrada och Josef Petersson.

Josef

Jag har så länge jag kan minnas alltid varit nyfiken och haft intresset för hur saker ser ut och försökt återskapa det på papper eller målarduk.
Det jag kommer ihåg från bildlektionerna i skolan var att många elever nästan såg det som en rast. Även jag som var intresserad i ämnet hade svårt att känna att jag lärde mig något.
När jag träffade Federico för första gången var det på en målarkurs i gamla Linköping. Det jag inte visste då var att detta skulle bli det första steget mot att bli konstnär. Federico var den lärare som jag saknat i skolan. Med sitt stora kunnande i färg och form och sin härliga förmåga att anpassa undervisningen efter sin elev gjorde han målarkursen till något man inte glömmer. Det var så inspirerande att jag fortsatte att måla i gamla Linköping den sommaren även efter kursens slut.
När jag efter gymnasiet fick möjlighet till en praktikplats visste jag precis vad jag ville göra. Jag blev bildlärarassist till Federico på högstadieskolan Nya Munken i Linköping.
I bildsalen slogs jag direkt av att det var en helt annan atmosfär än den jag upplevt under min egen skolgång. Eleverna hade en fantastisk skaparlust och läroplanen var utmanande, lärorik, engagerade och rolig. De presterade på en väldigt hög nivå och Federico var mannen bakom allt.
Som Federicos sidekick blev jag insatt i uppgifterna och mycket från den här tiden har jag med mig i mitt konstnärskap idag, framförallt färgläran.
Jag hamnade till slut i Halmstad där jag idag verkar som konstnär. Inför en utställning i Malmö sökte jag upp Federico och jag är så glad att vi fick kontakt igen, cirkeln är sluten.
Federico är en otroligt skicklig, karismatisk och inspirerande konstnär och lärare. Han kan få vem som helst att älska att måla. Hans passion för konst är unik och jag har honom att tacka för så mycket. Hade jag inte träffat honom skulle jag inte vara konstnär idag.
Att få dela galleriet med Federico är en jättestor ära, det finaste erkännandet jag har fått som konstnär.

Federico

Denna utställning sammanfaller med ett för mig mycket speciellt datum.
Dagen efter utställningen plockats ner avslutar jag min tjänst som bildlärare på Lindängeskolan och går i pension efter mer än 40 år i bildundervisningens tjänst. Ett pedagogiskt äventyr som började 1980 som lärarassistent i grafik vid Lunnevads Folkhögskolans Bild och Form Linje.
Under alla dessa år har jag träffat tusentals elever. Många av dessa har blivit inspirerade av min handledning och valt kreativa yrken, men få har lyckats utveckla sin kreativa förmåga som Josef Petersson.
Första gången jag träffade Josef var han en entusiastisk vetgirig sextonårig grabb som anmälde sig till den sommarens konstkurs i Gamla Linköping. Redan då visade han en medfödd talang och gjorde små impressionistiska tolkningar av de pittoreska kullerstensbelagda gränderna.
Idag skapar Josef de mest fantastiska målningar. Stads och landskapsskildringar, kvinnliga modeller, sensuella dansare, fåglar, båtar, fordon, inget är för främmande för Josef som med en koloristisk träffsäkerhet och realistisk stil ger prov på sin virtuositet.
Hans färgpalett är så noggrant avvägd och hans färgregister så välutvecklat att jag, utan minsta tvekan skulle kunna använda hans tavlor som en komplett lärobok i färgläran.
Av den anledningen, föll valet tveklös för Josef när jag funderade på att dela galleriets utrymme med en konstnär som hade både hög kvalitet och konstnärlig integritet.
Det kunde inte finnas ett bättre sätt att sluta cirkeln i min lärargärning tillsammans med en begåvad före detta elev. Därefter ska jag påbörja ett nytt kapitel i konstens tjänst.
Jag kommer med stor nyfikenhet att fortsätta följa Josefs konstnärliga arbete.
Varmt välkomna till vår utställning 4 – 16 juni.