Världsdagen för sexuell hälsa
När


2019-09-04
13:00 - 16:00

Var

Om evenemanget


Malmö,Skåne,Gamla staden

Föredrag kring sex och samlevnad.

PROGRAM
13.00–13.10: Inledning. Lotta Löfgren-Mårtenson, World Association for Sexual Health (WAS).

13.10–13.30: Förhållningssätt till barns sexualitet inom förskolan. Anna Kosztovics, Malmö stad.

13.40-14.00: Sex för Alla: Kamratledd utbildning om sex och relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Malmö och RFSU Malmö.

14.00–14.30: Paus

14.30–14.50: Vikten av kunskap för att minska mödra- och neonataldödlighet i Kenya, Uganda och Tanzania. Malachi Ochieng Arunda, Lunds universitet.

15.00–15.20: Att lyfta ämnet äldre och sexuell hälsa. Elinor Hansson, RFSU.

15.30–15.50: Flörtande och kultur. Dawan Raoof, Malmö universitet.

15.50–16.00 Avslutning och summering, Lotta Löfgren-Mårtenson, WAS.

Medarrangörer: Lunds universitet, Malmö universitet, RFSU Malmö och Malmö stad.