För Sveriges beredskap behövs det kontanthantering

Av:

Under en utfrågning på finansutskottet togs flera ämnen upp som vi på Skåne Plus belyst i flera artiklar, bland annat vikten av att kunna betala med kontanter. Det blir allt vanligare att näringsidkare inte accepterar kontanter som betalningsalternativ. Kan det svänga nu när beredskapen måste höjas?

– I detta allvarliga säkerhetspolitiska läge krävs det att vi stärker beredskapen inom hela det finansiella systemet och det är av stor vikt att arbeta för att öka motståndskraften mot bland annat cyberangrepp, sa riksbankschef Erik Thedéen, när han idag deltog i finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet tillsammans med finansmarknadsminister Niklas Wykman, Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen, och riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Störningar i betalningssystemet riskerar att påverka den finansiella stabiliteten. Riksbanken har ett lagstadgat ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar även vid fredstida kriser och vid höjd beredskap. Därför har Riksbanken tagit fram föreskrifter som ställer krav på de företag som är av särskild betydelse inom betalningsområdet, bland annat de stora bankerna, Getswish (bolaget bakom Swish) samt aktörer inom kontanthanteringen.

– För att öka motståndskraften och vara mindre sårbar är det viktigt att ha tillgång till flera olika betalsätt. Som privatperson är det viktigt att man har kontanter hemma, gärna i mindre valörer. Dessutom anser Riksbanken att näringsidkare som säljer livsnödvändiga varor och tjänster, som matvaror, drivmedel och apoteksvaror, som huvudregel ska vara skyldiga enligt lag att ta emot kontanter, fortsatte Thedéen.

Vi hoppas att de med livsnödvändiga tjänster även inkluderar kollektivtrafiken.

Vi har kontaktat Skatteverket för att få deras synvinkel på hur kontanter kan hanteras i en krissituation och vi återkommer med ny artikel när de svarat.

ANNONS (EXTERN LÄNK)