Skåne Plus
Förslag till Malmöinitiativet om att vinterrusta A-bryggan på Sibbarps badplats blir förverkligat

Förslag till Malmöinitiativet om att vinterrusta A-bryggan på Sibbarps badplats blir förverkligat

Sibbarps badplats i sydvästra Malmö är ett populärt ställe för bad – inte bara på sommaren utan året runt. Av den anledningen borde en av bryggorna anpassas bättre för vinterbad, föreslår en Malmöbo i ett Malmöinitiativ. I dag sa tekniska nämndens arbetsutskott ja till förslaget.

Beslutet innebär att brygga A får förvaringsmöjligheter och krokar för upphängning för att underlätta för ombyte. Ytan i anslutning till bryggan kommer att hårdgöras.

– I en stad vid havet ska det såklart finnas möjligheter att ta del av kuststräckan året runt. Med ett ökat intresse för vinterbad de senaste åren känns det självklart att säga ja till det här förslaget, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service och ordförande i tekniska nämnden.

– Malmöbors tillgång till havet ska inte begränsas av årstiderna. Att göra brygga A vid Sibbarps badplats tillgänglig för medborgare under vinterhalvåret genom att rusta upp denna är ett utmärkt initiativ som kommer att gynna stadens alla vinterbadare, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.