Från den 1 januari slopas möjligheten att köpa biljett på regionbussarna

Från den 1 januari slopas möjligheten att köpa biljett på regionbussarna

Efter beslut från kollektivtrafiknämnden den 25 augusti 2023 kommer det inte längre vara möjligt att köpa biljett på regionbussar från den 1 januari 2024.

Det finns fler skäl till att Skånetrafiken tar bort tjänsten. Det främsta är att så få biljetter säljs av föraren på regionbussarna idag. Mer än 85 procent av kunderna köper sina biljetter i appen idag. Och resterande köper biljetter via hemsidan, biljettautomater på stationerna, kundcenter och ombud runt om i Skånes kommuner.

Ett annat skäl är att Skånetrafiken vill förbättra punktligheten för bussen med ett smidigare flöde vid påstigning:

– När samtliga biljettköp är gjorda innan påstigning så blir flödena bättre i bussarna vilket får en positiv effekt på punktligheten, säger Niklas Sandgren enhetschef för försäljningsutveckling på Skånetrafiken.

Det är kostsamt att ha flera kanaler för att sälja biljetter.

– Vi har många bra alternativ för att köpa biljett, och vi står inför ett läge att vi behöver utveckla tekniken som finns på bussarna för att sälja biljetter. Tekniken som krävs är kostsam, vi bedömer att pengarna skapar större kundvärde i andra kanaler, så därför tas tjänsten bort, säger Niklas Sandgren.  

Under hösten kommer Skånetrafiken genomföra en informationskampanj på regionbussarna för att berätta om de olika alternativen till att köpa biljett.

Källa: Skånetrafiken