God effekt på torghandelns plastpåsestopp

God effekt på torghandelns plastpåsestopp

Plastpåseförbud för all torghandel

–Vi har beslutat att det är förbjudet med plastpåsar på all torghandel i Malmö, och vi har även skrivit in det i det avtal som vi sluter med våra torgförsäljare. Nu jobbar jag med att få ut informationen till alla torghandlare. Det kommer att bli en övergångsperiod tills vi har fått bort alla plastpåsar från alla torg, säger Kristoffer Gröhn, salutorgsansvarig på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

Malmö stad tillåter inte heller miljöpåsar av sockerrör.

–De är visserligen bättre ur miljösynpunkt vid tillverkningsprocessen än oljebaserade plastpåsar, men den sortens påsar blåser lika lätt iväg och sorteras dessutom som plast, säger Kristoffer.

Nedskräpningen har minskat

Stoppet har fått ett gott mottagande från renhållningspersonal på plats och från allmänheten.

–Vi har även sett en förändring i beteendet angående renhållning kring torgstånden. De är överlag mer noggranna att sköta renhållningen efter sig, berättar Kristoffer.

Återanvänd samma påse flera gånger

I samband med testet har Malmö stad noterat att det går åt en stor mängd papperspåsar.

–På vardagar går det åt i snitt mellan 5000–8000 påsar och på lördagar gick det åt i snitt 20 000 påsar – och detta är alltså påsar som bara används en gång! Så det är verkligen att få till en beteendeförändring att vi använder en påse flera gånger. Det är att föredra både för miljön, och för att underlätta renhållningen, säger Kristoffer.