Greater Copenhagens internationella konkurrenskraft mäts i ny analys

Av:

Greater Copenhagen attraherar fler utländska investeringar än Stor-Stockholm och Oslo, men investeringarna ökar inte så mycket som i Berlin och Helsingfors. Greater Copenhagen är bäst på investeringar i forskning och utveckling, men släpar efter när det gäller att attrahera venture capital. I en ny analys från Greater Copenhagen jämförs regionen med storstadsregioner som Berlin, Helsingfors, Stockholm, Oslo, Hamburg och Boston.

Grunden till framtidens konkurrenskraft i Greater Copenhagen läggs redan idag. Det är viktigt att få till stånd en dialog kring hur regionen bäst kan stärka sin internationella konkurrenskraft gentemot andra storstadsregioner när det gäller investeringar, företag, talanger och utveckling av ny teknologi. Det är bakgrunden till analysen ”Förutsättningar för Greater Copenhagens framtida tillväxt”, som Greater Copenhagen nu presenterar.

I analysen jämförs Greater Copenhagen med storstadsregioner som Berlin, Helsingfors, Stockholm, Oslo, Hamburg och Boston på flera olika parametrar, bland andra internationella investeringar, venture capital-investeringar samt forskning och utveckling.

Analysen kommer bland annat fram till, att Greater Copenhagens ekonomi har växt med 30 procent de senaste tio åren och sysselsättningsgraden är densamma som Stor-Stockholms. Greater Copenhagen investerar mest av de jämförda regionerna i forskning och utveckling, attraherar många utländska investeringar, men släpar efter när det gäller att attrahera venture capital-investeringar.

– Rapporten visar att storstadsregionen Greater Copenhagen är ledande när det gäller att investera i forskning och utveckling, och det är såklart glädjande. Men samtidigt ser vi att Greater Copenhagen inte lyckas attrahera lika mycket venture capital som många andra storstadsregioner, och att utländska investeringar oftare hamnar i Berlin och Helsingfors än i vår region. Det innebär en risk för att de företag och arbetsplatser som skapas till följd av forskningsinvesteringarna hamnar någon annanstans. För att säkra framtidens tillväxt i Greater Copenhagen är det därför viktigt att vi ser över förutsättningarna för regionens ekosystem när det gäller startups och riskkapital, säger Tue David Bak. Managing Director, Greater Copenhagen.

Relaterade länkar
ANNONS