Gröna bussdepåer för gröna bussar får grönt ljus

Av:

Två nya bussdepåer gör det möjligt att ställa om kollektivtrafiken i Malmö. Stadsbyggnadsnämnden gav på tisdagen grönt ljus för de båda byggprojekten i Lockarp och hamnen.

I Lockarp kommer bussdepån att rymma cirka 450 bussar, vilket är ungefär två tredjedelar av stadsbussflottan i Malmö. Utöver uppställning kommer depån även att möjliggöra reparation av bussarna och dagligt underhåll som laddning av batterier, tankning av biogas och städning. Depån kommer att rymma en byggnad med plats för kontor, verkstad och tvätthall.

Den andra depån på Sturkögatan i hamnen kommer att användas av den resterande tredjedelen av Malmös stadsbussflotta. Även på denna depå finns plats för uppställning och möjligheter för reparationer och underhåll. På platsen blir det också en byggnad för verkstad, tvätthall och kontor för administration.

– De två nya bussdepåerna är avgörande pusselbitar när vi gör det enklare och snabbare att ta sig fram hållbart i Malmö. Alla stadsbussar ska vara eldrivna senast 2031, och det kommer minska bullret och göra luften renare. När allt fler väljer att resa kollektivt, gå eller cykla får vi också mer utrymme för sånt som gör staden trivsam att leva i, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Med nya depåer för elbussar möjliggör vi för dagens och framtidens kollektivtrafik samtidigt som vi gör den hållbar och tillgänglig. Satsningen är viktig för att nå stadens miljö- och klimatmål, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmö stad satsar på långsiktighet genom nya bussdepåer som kommer att ge stadens invånare och besökare en mer pålitlig kollektivtrafik. Från Lockarp till hamnen kommer depåerna inte bara rymma stora delar av stadens bussflotta utan också erbjuda toppmodern infrastruktur för underhåll och hållbarhet, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

ANNONS (EXTERN LÄNK)