Helsingborgs stad ska köpa 12000 ton negativa utsläpp per år

Av:

Helsingborgs stad tar ett avgörande steg på resan mot klimatneutralitet genom ett nytt intentionsavtal med Öresundskraft. Avtalet innebär att staden har för avsikt att köpa 12 000 ton negativa utsläpp årligen under tio år, något som kommer att leda till att stadens förvaltningar blir klimatneutrala. Satsningen blir möjlig tack vare den CCS-anläggning som stadens helägda energibolag Öresundskraft planerar att ha i drift år 2027.

Helsingborgs stads energibolag Öresundskraft har långt gångna planer på att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid Filbornaverket, så kallad CCS. Projektet fick nyligen statlig finansiering via Industriklivet och planen är att ha anläggningen på plats år 2027.

CCS-tekniken vid Filbornaverket ska möjliggöra lagring och omvandling av koldioxid som gör att den tas bort permanent ur atmosfären. Organisationer och företag kommer att kunna köpa negativa utsläppscertifikat som kompensation för de egna utsläppen som inte går att ta bort på annat sätt och det är sådana certifikat som Helsingborgs stad har för avsikt att köpa genom det avtal som staden nu har tecknat med Öresundskraft.

Avtalet innebär köp av certifikat om 12 000 ton årligen under tio år och beräkningar visar att det innebär att stadens förvaltningar kommer att nå nettonollutsläpp.

– Helsingborgs stad har höga ambitioner när det kommer till klimatarbetet och utsågs förra året till en av EU:s mest klimatsmarta städer. Genom den här satsningen kommer vi kunna kompensera för våra utsläpp på ett sätt som på allvar gör skillnad för klimatet, säger kommunstyrelsen ordförande Christian Orsing (M) och fortsätter:

– Initiativet garanterar inte bara klimatneutral fjärrvärme för stadens invånare och företag, utan öppnar även upp och visar vägen för lokala företag att investera i negativa utsläpp. Avtalet blir därmed en viktig signal till näringslivet som är en oumbärlig partner inom klimatarbetet.

Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig för CCS-satsningen på Öresundskraft, tillägger:

– Vi har kommit långt i arbetet med en CCS-anläggning och vi vet att tekniken funkar. Just nu arbetar vi med att upphandla den part som kan hjälpa oss att bygga anläggningen och avtala med transportörer och lagringsaktörer. Planen är att det slutgiltiga investeringsbeslutet tas i första halvan av 2025 och att vi kan påbörja arbetet med att avskilja, transportera och slutlagra koldioxiden redan 2027. Detta är en viktig satsning för helsingborgarna och för att staden ska nå sina klimatmål. Därför känns det extra bra att staden är med och bidrar till att CCS blir en verklighet.

Helsingborg har som mål att hela staden ska vara klimatneutral senast år 2030. Läs mer om inititaivet och hur du som företag invånare eller medarbetare kan bidra på resan.

Källa: Helsingborgs Stad

ANNONS (EXTERN LÄNK)