Skåne Plus
Idag lyfts de renoverade torntaken på plats på Lunds Domkyrka

Idag lyfts de renoverade torntaken på plats på Lunds Domkyrka

Den omfattande renoveringen av tornen på Lunds Domkyrka, som pågått i drygt ett år, går nu in i slutfasen. Idag vid 9-tiden påbörjades lyftet att första torntaket och efter lunch planeras det andra lyftas på plats.

Lunds domkyrkas torn fick sin nuvarande gestaltning vid Helgo Zettervalls renovering 1860-80 och fick då sina blytäckta tornspiror. Blytaken på dessa tornspiror har därefter lagts om 1908-11. Till följd av plåtarnas storlek, tillverkningssätt och infästningsmetod har en problematik med sprickor i plåtarna funnits sedan dess. Under åren har fortlöpande reparationer utförts med insticksplåtar, partiella omläggningar och fastsättning utifrån.

Under 2010-talet gjordes en noggrann scanning av Domkyrkan. Kunskapen som förvärvades av denna har utgjort grund för att bedöma takt och ordning för underhållsarbetet samt uppmärksamma renoveringsbehov i byggnaden. Därför påbörjades en renovering torntakens plattäckning som startade i februari 2022.

De takhuvarna lyftes av och placerades i en specialbyggd byggnadshytta i Lundagård. Där genomfördes den genomgripande renoveringen på både torntakens bärande konstruktion och byte av befintliga blyplåtar till nya, miljövänligare metallplåtar. Parallellt reparerades tornens murkrön och förstärkes.

Nu lyfts torntaken på plats igen i tid för att fira kryptans 900-årsjubileum.

Takbytet ingår i Domkyrkans långsiktiga vård- och underhållsplan. Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) har sökts för projektet som finansieras av domkyrkorådet och inte bekostas av medlemsavgifter.