Klagomålen på nya busslinjerna och hållplatserna i Lund gör att man redan i oktober uppdaterar tidtabellerna

Av:

Den 20 augusti fick Lund en ny stadstrafik med nytt linjenät, nya hållplatser och bussar. Men den nya trafiken har dragits med olika problem. Nu arbetar Skånetrafiken tillsammans med Lunds kommun för att komma tillrätta med dem.

En hel del problem i busstrafiken har lett till en dålig punktlighet, att bussarna har klumpat ihop sig längs med körvägarna och inställda avgångar.

– Vi är långt ifrån den punktlighet som vi ska ha. Kunderna ska kunna lita på att bussen kommer i tid så att man kan komma i tid till arbetet, skolan och fritidsaktiviteter. Därför genomför vi flera åtgärder för att komma tillrätta med punktlighetsproblemen, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

En av de främsta åtgärderna är att se över körtiderna för att skapa en robustare tidtabell, som bättre stämmer med de förutsättningar som finns just nu längs med linjernas körvägar. Denna tidtabellsjustering träder i kraft i början av oktober.

Även infrastrukturen i Lund behöver förbättras. För att underlätta framkomligheten har hållplatslägen på Lund C justerats för bättre framkomlighet både för bussar och resenärer. Lunds kommun beskär även buskar och träd så att såväl förarna som resenärerna får bättre sikt där växtligheten skymmer sikten.

Lunds kommun beslutar om att Bangatan på prov inte kommer att få trafikeras av privatbilister. Alltså inte som nu, enbart under eftermiddagsrusningen, utan även på morgonen. Detta är något som förhoppningsvis ska underlätta framkomligheten för stadstrafiken.

Skånetrafiken har också fått kritik för att de nya bussarna inte är tillräckligt anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Kritiken handlar bland annat om avsaknaden av nedfällbara säten vid platsen för rullstol, rullator och barnvagn.

– Jag förstår kritiken men samtidigt vill vi skapa mer utrymme för de olika hjälpmedel som man kan ha med sig när man reser med oss. Vi har tidigare haft utrymmesbrist på grund av dessa nedfällbara säten som riskerar att stjäla utrymme från exempelvis rullatorer. Dessutom är inte alltid de nedfällbara sätena lika säkra att sitta på som de framåt- eller bakåtriktade sätena, särskilt för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger Saman Tondnevis.

Fakta:

  • De flesta linjerna i Lunds stadstrafik får justerade körtider i början av oktober. Exakt datum är i skrivande stund inte beslutat.
  • Bangatan stängs på prov av för privatbilister även under morgonrusningen, från den 22 september klockan 7-9 på vardagar.
  • Skånetrafiken följer nu upp arbetet med bussarnas tillgänglighet med bland annat fokus på samverkan med organisationer på funktionsnedsättningsområdet och utvärdering av tillgängligheten ombord. I detta arbete ingår även genomgång av skyltning och övrig information på Lund C. Uppföljningen ska vara klar någon gång under hösten.
ANNONS