Kraftigt höjda ersättningar för vårdanställda under kvällar och helger från och med 2024

Av:

Region Skåne kommer att kraftfullt höja ersättningarna för medarbetare som arbetar på obekväm arbetstid. Det är ett led i satsningen på egna medarbetare ochatt säkra kompetensförsörjningen på lång sikt.

Beslutet innebär att ersättningsnivån för arbete på vardagskvällar och nätter fördubblas och att arbete på helger höjs till 150 procent. Region Skåne satsar närmare en halv miljard kronor årligen på den höjda ersättningen.

– Det känns fantastiskt bra att göra den här kraftfulla satsningen på våra egna medarbetare. Vi vill att fler ska vilja ta anställning i Region Skåne. Samtidigt som vi fasar ut inhyrd personal höjer vi nu ersättningen på kvällar, helger och nätter. Det leder till kontinuitet och därmed en bättre arbetsmiljö, säger Johanna Holmberg, HR-direktör i Region Skåne.

Hyrstopp från 1 oktober

Region Skåne har beslutat att införa hyrstopp successivt från den 1 oktober för att minska beroendet av hyrpersonal. Satsningen på de egna medarbetarna leder till ökad kontinuitet och kvalitet, vilket stärker patientsäkerheten.

– Det är ett oerhört viktigt beslut, inte minst för alla våra medarbetare i hälso- och sjukvården som jobbar kvällar, helger och nätter. Vi genomför en rad åtgärder eftersom vill satsa på våra egna medarbetare och det bidrar till en säker och trygg hälso- och sjukvård för våra invånare. Genom detta kan vi öka tillgängligheten och säkra kompetensförsörjningen på lång sikt, säger Lars-Åke Rudin, regiondirektör.

Nya ersättningar från den 1 januari

Alla medarbetare som idag har rätt till ob-ersättning omfattas av de höjda ersättningsnivåerna. Det handlar om allt från sjuksköterskor och undersköterskor till biomedicinsk personal och servicemedarbetare. De nya ersättningarna börjar gälla från den 1 januari 2024.

ANNONS (EXTERN LÄNK)