Ecotopia Österlen
VarBondrum 1334
Skåne-Tranås
0417-230 34
info@ecotopia.se

SnabbvalInformation


Skåne, Mötesplats

Kunskapscentrat Ecotopia Österlen öppnade portarna med Öppen Gård lördagen den 19 maj 2012. Ecotopia är en inspirationskälla för dig som är intresserad av att bygga och leva mer ekologiskt, energieffektivt, självhushållande samt kretslopps- och miljöanpassat.

Planeringen av Ecotopia på sju hektar påbörjades 2006 och har genomgående skett utifrån ett helhetsperspektiv med permakulturpriciperna som vägledning. Ecotopia Österlen består idag av byggnader i olika kombinationer av ekologiska byggmaterial med tillhörande konstruktioner, energiberäkningar, kretsloppsavlopp, vedeldad bakugn, kombinerat värmesystem, solcellsanläggning, linolje- och äggtemperamålning etc.

På Ecotopia sammanlänkas gammal och ny kunskap. Jordbruksfastigheten är en Skånelänga från 1800-talet byggd av torkad lersten, som förlängdes med en ekonomibyggnad 2010. Sedan upprättades mötesplatsen och framtidsverkstaden. Under 2013 slutfördes uppbyggnaden av sammanlagt fem ekostugor varav en är tillgänglighetsanpassad. Detta utifrån olika workshops som hölls där deltagarna var delaktiga. Alla kurser hålls av externa svenska och utländska kursledare.

Ett privat initiativ ligger till grund för visionen Ecotopias uppbyggnad och förverkligande. Detta enligt småskalighetsprincipen i lantlig miljö utifrån tillgängliga resurser. Ecotopia är därför ingen konferensanläggning i vanlig bemärkelse utan en annorlunda sådan. Allt som händer och sker på Ecotopia drivs i enkelhetens tecken. Därför siktar vi inte på att profilera oss utan istället leva och växa tillsammans. Detta med stöd av naturen och varandra.

Ecotopia Österlen, ett kunskapscenter för medskapare av en hållbar framtid och erbjuder därför sina gäster olika möjligheter:

  • Utbildning, kurser, workshops, temakvällar
  • Studiebesök
  • Guidad visning
  • Bed & Breadfast
  • Möteslokaler
  • Vegetariskt, veganskt och raw ekocafé
  • Utställningar

Vi, samhällsentreprenörer med ekologisk samhällsutveckling i fokus ser fram emot att möta dig på Ecotopia!