Storm Malmö University
VarCitadellsvägen 7
Malmö
storm@mah.se

SnabbvalInformation


Malmö, Skåne, Mötesplats, Västra hamnen

Utmana och förändra vad vi gör och hur vi gör det

Dagens och morgondagens utmaningar kräver att vi tänker nytt, och tillsammans. Då kan det behövas en krock, ett udda möte och en öppen miljö som tillåter det att hända. Därför har Malmö högskola skapat Storm, en kreativ och inkluderande mötesplats. Storm är en innovationsmiljö som syftar till att utmana och förändra vad vi gör och hur vi gör det. Storm inspirerar, tar initiativ och skapar möjligheter för att studenter och medarbetare från hela Malmö högskola ska kunna utveckla idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Gärna flervetenskapligt och i samspel med omvärlden.

Vad kan man göra på Storm?

Storm är en öppen och flexibel miljö som möjliggör gränsöverskridande samarbeten. Vi vill gärna ta del av dina idéer. Storm blir det vi tillsammans gör det till!