Ammerännan
VarBanvallen
Skanör

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt

Resterna av denna ursprungliga farled löper idag som ett mindre dike över Skanörs ljung.

Allt tyder på att den medeltida kanalen var framkomlig för båtar av pråmtyp och att minst en bro förband nedre delen av Falsterbonäset med fastlandet. Rester av en bro finns nära utloppet vid Lv4:s skjutplats.

Om Ammerännan är en naturlig eller en grävd kanal vet man inte. Möjligen skulle en arkeologisk undersökning kunna fastställa detta. Uppgifter i flera handlingar visar under alla förhållande att den har funnits under lång tid.