Fotevikens Museum
VarMuseiv 27
Höllviken
040-330 800
info@foteviken.se

SnabbvalInformation


Höllviken, Skåne, Sevärt, Museum

Ett Living history Museum, Open air museum eller friluftsmuseum som det också kallas är inget traditionellt museum som vi föreställer oss ett museum. Här finns inga glasmontrar, inga salar med marmorgolv, inga beskrivande skyltar inte ens en traditionell museibyggnad. Här finns istället en hel vikingastad uppbyggd med dåtidens material och tekniker, så historiskt korrekt man kan komma med de arkeologiska och historiska källmaterial man känner till. Staden består med andra ord inte av filmkulisser utan av rätt igenom riktiga, solida och beboliga hus.

För att staden skall upplevas som en levande stad som den kunde te sig för ca tusen år sedan har vi befolkat staden med frivilliga som är intresserade av att levandegöra vikingatiden. Stommen i stadens befolkning består av medlemmar i Föreningen SVEGs byalag (Scandinavian Viking Explorer Group).