Stapelbäddsskolan
VarEinar Hansens esplanad 21
Malmö
0709-35 13 96

SnabbvalInformation


Malmö, Skåne, Skola, Västra hamnen

Stapelbäddsskolan är en F–3-skola med cirka 350 elever. Skolan ligger intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen och invigdes i augusti 2016. På sikt kommer skolan att bli en F–6-skola för cirka 600 elever.