Falsterbo Museum
VarSjögatan 12
Falsterbo

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Museum

Museet drivs av Falsterbonäsets museiförening som bildades 1930 av Göran von Essen, Eric Hester och Gustav Christersson.
Den hette ursprungligen Falsterbo Naturskydds- och Fornminnesförening, men bytte till sitt nuvarande namn 1968. Från början drev man museiverksamheten i Gulegård vid Gamla torg i Falsterbo och det nuvarande museet byggdes 1940. Det har sedan vid flera tillfällen gjorts tillbyggnader och 1977 utvidgades verksamheten med Andreas Lundbergagården vid Östergatan i Falsterbo.
Fynd från arkeologiska undersökningar i Falsterbo och Skanör finns huvudsakligen på Statens Historiska museum i Stockholm och på Historiska museet och Kulturen i Lund. Falsterbo museum har dock en mängd fynd och byggnadsmodeller som berättar mycket om städernas historia.