Danska kyrkan (Ecclesia Danica)
VarDanska kyrkosträtet
Falsterbo

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Kyrka

Ecclesia Danica – danska kyrkan – låg i anslutning till de danska fiskelägena i Falsterbo.

Ruinresterna i kullarna vid tångvallen på Falsterbo golfbana vid danska kyrkosträtet undersöktes på 1880-talet av Georg J:son Karlin. Denne påträffade där en anläggning bestående av en yttre och en inre mursträckning, båda med rektangulär begränsning.

Kyrkobyggnaden var ett mindre kapell på cirka 14 x 8 meter. Man fann vid denna undersökning mynt från mitten av 1200-talet.

Tomten är numera skyddad som fornminne.

Källa: Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål.