Lifbåt 416
VarHamngatan
Skanör

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Museum

Slider

Den statliga sjöräddningsorganisationen, som sorterade under Kongl. Lotsstyrelsen, etablerade år 1879 en livräddningsstation i Skanör för bispringande av skeppsbrutna i de grunduppfyllda vattnen kring Falsterbonäset.

Den nyinrättade stationen tillfördes en livbåt, som tillhört den nedlagda livräddningsstationen i Viken. Livbåten var placerad på en utryckningsvagn och utrustningen förvarades i ett livbåtshus, som uppförts intill överlotsbostället inne i stadsbebyggelsen. Skanörs hamn tillkom först år 1881. Bönder på orten var kontrakterade för tillhandahållande av hästar för transport av utryckningsvagnen till lämpligt ställe för sjösättning av livbåten.

Överlotsen var tillsyningsman för livräddningsstationen och livbåtsbesättningen utgjordes av sjövana ortsbor med vilka kontrakt slutits.

År 1882 skiftade livräddningsstationerna i Skanör och Helsingborg båtar inbördes. Livräddningsstationen i Helsingborg hade etablerats år 1876 och därvid tillförts en livbåt, som förvarades på Flottans varv i Karlskrona. Denna båt var byggd i England och hade skänkts av Queen Victoria till Sveriges konung Carl XV. När gåvan överlämnades är ej fastlagt men kan ha skett senast år 1872, eftersom Carl XV avled det året.

Livräddningsstationerna i Skanör och Helsingborg skiftade år 1896 åter båtar inbördes. Den engelskbyggda båten återgick således till Helsingborgs livräddningsstation. Ett sista inbördes byte stationerna emellan skedde år 1898, och därefter var den engelskbyggda båten stationerad i Skanör tills den utrangerades.

Enligt handlingar som förvaras på Landsarkivet i Lund kan man sluta sig till, att Lotsverket under 1910-talet införde en övergripande numrering av Livbåtarna i riket och den i Skanör stationerade båten erhöll nummer 416.

Lifbåt 416 ersattes år 1941 av en motorlivbåt, för vilken båthus med slip byggdes i Skanörs hamn. Sista utryckningen med lifbåt 416 skedde i december 1939, då en tysk förpostbåt grundstött öster om Trelleborg. Vid detta tillfälle drogs livbåten efter lastbil. Vid framkomsten behövde båten dock inte sjösättas, eftersom folket bärgats av en annan båt.

Den utrangerade Lifbåt 416 överlämnades till Falsterbo Museum och sommaren 1946 uppställdes båten på sin utryckningsvagn utanför museet.

Livräddningsstationen i Skanör indrogs år 1958. Enligt statistik hade från stationens inrättande år 1879 t o m år 1910, 91 människoliv räddats, varav 72 med livbåt och resterande ”medelst annan åtgärd”.

Källa: RoddarelagetKommande evenemang


Sjösättning av Lifbåt 416
2020-05-01 13:00


Sjösättning av Lifbåt 416
2021-05-01 13:00


Sjösättning av Lifbåt 416
2022-05-01 13:00