Stora Hammars Mölla
VarHöllviken
040-45 20 19

SnabbvalInformation


Höllviken, Skåne, Sevärt, Mölla

Stora Hammars mölla är byggd år 1868 av Per Jönsson. Möllan är en så kallad holländare, det vill säga en väderkvarn med ett kvarnhus på stengrund och med en överst rörlig hätta, som bär vingarna och som kan vridas i alla vindriktningar.

Området har haft möllor tidigare och redan 1569 finns här i urkund en stubbamölla omtalad. Nuvarande mölla var i drift till 1941 och siste möllare var Hugo Nilsson. Efter en kort tid i privat ägo har möllan ägts av Stora Hammars socken resp. Rängs kommun och sedan under många år har Vellinge kommun ägt möllan.

I maj 1988 bildades Stora Hammars mölleförening, som sedan 1990 äger möllan. Restaureringen av möllan påbörjades 1993 och avslutades hösten 1998 i samband med återinvigningen.

Restaureringen har skett med hjälp av hantverks- och mölleskickligt folk och även ideellt arbete och detta har också varit möjligt tack vare bidrag från olika sponsorer bland annat anslag från kommunen.

Möllan sköts och ägs av St. Hammars mölleförening.

För guidad visning av möllan ring Hans Andersson 040-45 20 19.

Varje midsommar är det vi som ordnar midsommarfirande och dans runt stången vid Möllan. Välkomna!