Skanörs Stubbamölla
VarVästergatan 57
Skanör

SnabbvalInformation


Skanör Falsterbo, Skåne, Sevärt, Mölla

För den jordbrukande befolkningens del fanns tidigt i byn en mölla. Den nuvarande kvarnen är en av de äldsta bevarade väderkvarnarna i Skåne och står ännu på sin ursprungliga plats invid Hamnvägen. Några ekbjälkar i kvarnkonstruktionen har daterats dendrokronologiskt dvs. med hjälp av årsringräkning, till sekelskiftet 1700. Kvarnplatsen bör emellertid vara äldre, då den är markerad redan på karta från 1585. Redan år 1505 nämns dessutom en mölla av den tyske fogden Berndt Lütke från Lübeck i en gränsangivelse. Platsen kan överensstämma med läget för den nuvarande möllan.

Skanörs mölla är en så kallad stubbamölla. Benämningen kommer sig av att den är uppbyggd på en enda bärande del, ursprungligen en trästubbe eller grov stolpe, fastsatt på en kraftig kryssfot. På och runt denna vilar själva byggnadskroppen eller bölet. Då vingarna skall anpassas efter vindriktning, vrids hela kvarnkroppen runt stubben. Möllan är uppförd i två våningar, av virke som ibland haft en helt annan funktion innan det hamnat som byggmaterial i kvarnen. Svansträet, den stång varmed anordningen vrides, har t ex visat sig vara av ett tropiskt träslag och har kanske fungerat som mast på något fartyg som förlist utanför Skanörs kust.

Ända fram till 1800­talet fanns i landet en gällande kvarnrätt, som förbjöd uppförandet av nya kvarnar, detta för att inte vålla avbräck på de redan befintliga skattebelagda kvarnarna. Skanörs mölla var en sådan så kallad tullkvarn, som gav staten inkomster. Den siste möllaren hette Anders Andersson och arrenderade möllan fram till 1922, då den helt togs ur bruk. Äganderätten var dock uppdelad på flera händer. Denna angavs i ända upp till 720 delar.

Källa: Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål