Moderna Museet Malmö
VarOla Billgrens plats 2-4
Malmö
040-685 79 37
info.malmo@modernamuseet.se

SnabbvalInformation


Malmö, Skåne, Konst, Utställning, Gamla staden

Slider
Sedan december 2009 finns Moderna Museet på två platser – i Stockholm och i Malmö. Moderna Museet Malmö inryms i en av Malmös vackraste byggnader, John Smedbergs elektricitetsverk från 1901. Den är tillbyggd med en modernare, orange byggnad signerad Tham Videgård Arkitekter och som blivit Moderna Museet Malmös signum.

Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst, med en samling från 1900-talet och framåt. Moderna Museet Malmö har ett självständigt utställningsprogram, här visas samtidens mest betydande konstnärer och moderna klassiker varvat med urval ur Moderna Museets samling. Kopplat till utställningarna ges ett spännande pedagogiskt program för stora som små, samt en rik programverksamhet.

Trepartssamarbetet

Moderna Museet Malmö är en del av statliga Moderna Museet och finansieras till lika delar av Malmö stad, Region Skåne och svenska staten. Statsanslaget är i dagsläget på 5 mkr, Region Skånes bidrag är knappt 6 mkr och Malmö stad upplåter lokalerna hyresfritt vilket motsvarar ett bidrag om 6 mkr.