STPLN
VarStapelbäddsgatan 3
Malmö
info@stpln.se

SnabbvalInformation


Malmö, Skåne, Mötesplats, Västra hamnen, Kontor

STPLN – en speciell mötesplats, ett Makers Space och en kreativ inkubator för projekt och initiativ i gränslandet mellan det kommersiella och det idéburna.