Skåne Plus


Andreas LundbergagårdenMinneförklarade Andreas Lundbergagården – Gård nummer 1 i Falsterbo vars ägarlängd kan föras tillbaka till före 1658 anse vara den äldsta gården i staden.

Gårdens ägare hörde under mer än 300 år till samma släkt. För äldre uppgifter måste sökas i danska arkiv. Av byggnaderna har den östra längan som nu inrymmer Galleri Stallet bedömts vara den äldsta och från 1600-talet medan de övriga anses uppförda under seklet därpå.

Gårdens västra länga mot Östergatan är uthyrd som privatbostad medan den norr är inredd som ett skepparhem från mitten av 1800-talet. Gården ägs av Falsterbonäsets Museiförening.

Gården – som då kallades “Sven Nilsagården” – köptes 1857 med tillhörande jord för “Ett Tusende Fem Hundrade Sjuttio Riksdaler Banko” av skepparen och borgaren Andreas Lundberg. Redan 1851 hade han emellertid köpt delar av gårdens mark på dödsboauktion efter skepparen Sven Nilsson för “Sextioen Riksdaler 4 Skillingar Banko”.

När Andreas Lundberg dog 1869 stod hans hustru Karna ensam utan familjeförsörjare med två söner och fyra döttrar mellan 2 och 11 år gamla. För att klara ekonomin sålde hon året därpå den södra längan till sin syster och svåger.

Karna avled 1909 och efterlämnade fem då vuxna barn. Av dessa köpte yngste sonen Nils ut sina syskon året därpå. Nio år senare dog Nils och gården ärvdes då av brodern Henrik och systrarna Bothilda, Augusta och Ellida. Av dessa hade Henrik, som var på sjön, inte avhörts sedan 1884 och dödförklarades därför på syskonens begäran 1924.

1928 köptes gården av Ebba Brandt, dotter till Andreas Lundbergs yngsta dotter Ellida och hennes man Carl Otto Nilsson Brandt. Säljare var modern och de två mostrarna.

För att rädda gård och trädgård för framtiden anhöll Ebba Brandt 1971 hos Riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring, en anhållan som bifölls. För att ytterligare säkra gårdens fortsatta existens och som ett tack till Falsterbonäsets Museiförening för räddandet av gården upprättade hon 1973 ett testamente med föreningen som ensam arvinge till kvarlåtenskapen.

Vid hennes bortgång i december 1976 fick gården således en ny ägare och lämnade den släkt den vandrat genom sedan minst 1658. Gården har därefter upprustats och invigdes i sin nya funktion den 15 juni 1980, samma år som museiföreningen firade sitt 50-årsjubileum.

Källa: Skanör och Falsterbo efter sekelskiftet, Lars Dufberg


Östergatan 10
Falsterbo
040-472242
bengt.04472242@telia.com