Skåne Plus


Falsterbo stadsparkFalsterbo stadspark är från början en skyddsplantering med uppgift att hindra den sandflykt som hotade både Falsterbo kyrka och bebyggelsen. Det är en skog som genom naturligt framvuxna stigar och en varsam skötsel blivit en skogspark med fler än 70 olika arter av buskar och träd. En tur i parken är avkopplande med möjlighet till en paus på en bänk eller varför inte en picknick? Turerna är också lärorika med fina informationstavlor.

Slingorna i den vackra parken är till största delen tillgänglighetsanpassade det vill säga framkomliga för både barnvagnar och rullstolar. De kan med fördel användas i pedagogiskt syfte av förskolor, skolor och andra grupper. Vandringarna startar vid Falsterbo Strandbad och fortsätter med en naturslinga genom parken och en kulturslinga genom centrala Falsterbo. Ytterligare en kulturslinga sträcker sig längre söderut mot Falsterbo fyr. Naturslingan är blåmarkerad i parken.

Slingorna är utmärkta på orienteringstavlor i parken.


Parkgatan
Falsterbo