Kolabacken


Kolabacken är nordens äldsta fyrplats daterad 1222. Vid Fyrvägens slut, vid Falsterbo Golfklubb, finns Nordens äldsta fyrplats, en kolbemängd sandkulle som höjer sig över den omgivande flacka terrängen.

Kol på Kolabacken

Här upprättade dominikanermunkar med skriftligt tillstånd av danske kungen Valdemar Sejr en fyrbåk, en öppen eld som skulle leda passerande skepp förbi de fruktade Falsterbo Rev.
Tillståndet innefattade rätt att ur kronans skogar ta det trä som erfordrades för att underhålla brasan. Cirka 400 år senare gav kung Christian IV order om uppförandet av en vippfyr på samma plats. En modell av denna kan ses på Falsterbo Museum och en liknande vippfyr kan i full skala ses på Skagen i Danmark.

Om fyringen på 1500-talet finns inga uppgifter. Olaus Magnus har således inte markerat någon fyr på sin Charta Marina från 1539 och inte heller har den kände holländske kartografen Lucas Wagenaer någon fyr på sin karta från 1585 över Öresund och omgivande land.
Kanske kan detta tyda på att verksamheten upphört. Något behov fanns väl inte heller då, stadens storhetstid som sillfiske- och handelsplats var slut och sjöfarten kring Falsterboudden starkt reducerad.

1796 togs Falsterbo fyr i bruk, som ligger ca 400 m väster om den gamla platsen.

Källa: Skanör och Falsterbo efter sillatiden, Lars Dufberg