Skåne Plus


ResidensetResidenset vid Stortorget är en bostads- och representationslokal för landshövdingen i Skåne län. Huset är ombyggt och består av två sammanbyggda hus ursprungligen från slutet av 1500-talet. Det västra är “Kungshuset” och det östra “Gyllenpalmska huset”. Dagens fasad från 1849 gör att det ser ut som en byggnad.

Historia

Under 1600-talet ägdes det som senare kallades Kungshuset av rådmannen Fadder Loch. Efter Skånes erövring år 1658 inkvarterade med våld först generalguvernör Gustaf Otto Stenbock och sedan fältmarskalk Gustaf Banér. Den sistnämnde körde bokstavligt talat ut Fadder Loch på gatan. Fadder Loch anslöt sig till den danska invasionsarmén år 1676 men stupade i slaget vid Lund samma år.


Kungshuset med utbyggnaden och Gyllenpalmska huset till höger – Teckning av Einar Bager

De båda husen sammanslogs redan 1728–30 till en byggnad och blev residens för landshövdingen.

1806 flyttade Gustaf IV Adolf hovet till Malmö. Kungen gillade Malmö för det låg närmare resten av Europa. Kungafamiljen bodde på residenset, men de högre hovdignitärerna bodde i den Bergska gården. För att enkelt ta sig mellan byggnaderna byggdes en gångbro över Kansligatan. Det finns en stenen i residenset östra gavel där gångbron en gång fanns. Kungens kärlek till Skåne och Malmö gjorde att han hade planer på att göra Malmö till Sveriges nya huvudstad. Stockholmarnas missnöje med kungen resulterade i att han tvingades avgå 1809 och familjen sattes i husarrest på Gripsholm slott. I slutet på samma år tvingades han och hans familj på landsflykt via båt från Karlskrona. Gustav IV Adolf har fått ge namn åt ett annat torg i Malmö, nämligen Gustav Adolfs torg.

Dagens fasad är ett resultat av en ombyggnad från 1849 med Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt. I dag är det endast den västra volutgaveln samt ett litet så kallat kerubhuvud på den östra gaveln som minner om 1500–1600-talen.
Kung Karl XV avled på länsresidenset den 18 september 1872.

Vid Trekungamötet den 18–19 december 1914 samlades de tre nordiska kungarna Kristian X av Danmark, Håkon VII av Norge och Gustaf V av Sverige tillsammans med sina utrikesministrar på länsresidenset i Malmö för överläggningar efter första världskrigets utbrott. Ett resultat av mötet blev att man bekräftade sin enighet kring neutralitetslinjen.


Tre kungar på Residensets balkong 1914

Landshövdingeresidenset i Malmö ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

 


Stortorget 1
Malmö