Lund får pris för sitt miljö- och klimatarbete

Av:

Varje år rankar tidningen Aktuell Hållbarhet Sveriges miljöbästa kommun utifrån kommunernas miljö- och klimatarbete. I år placerar sig Lund på förstaplats bland alla kommuner i Sverige.

– Ett av våra övergripande mål är att nå klimatneutralitet 2030 och vi är på rätt kurs för att nå dit. Detta är en oerhört hedersam utmärkelse som visar att det vi gör är rätt och fungerar. Det arbetet fortsätter vi nu och växlar upp ytterligare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under det senaste året har Lunds kommun tagit ytterligare steg i klimatarbetet, bland annat genom att trappa upp samverkan med näringslivet, satsa på innovativa energilösningar och arbeta strategiskt med byggsektorns utsläpp.

– Jag är oerhört stolt över kommunens långsiktiga och målmedvetna miljöarbete. Lund har goda förutsättningar att lyckas i klimatomställningen – här finns ett stort engagemang bland medarbetare, invånare, föreningar och näringsliv. Genom att följa upp, skruva på och ständigt förbättra vårt arbete ska vi fortsätta att vara ledande inom hållbar utveckling, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Kommunrankingen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Rankningen består av en enkät som 77 procent av kommunerna besvarat i år och som tar upp frågor inom en mängd områden; från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Resultatet från enkäten räknas sedan ihop med aktuella data från olika externa källor.

Läs mer om Lunds kommuns arbete för miljö och klimat: Ett klimatneutralt Lund

ANNONS (EXTERN LÄNK)