Malmö inspirerar i omvärlden

Malmö inspirerar i omvärlden

Hej Magnus! Berätta om UCLG
– Man kan likna UCLG med FN, fast för städer och regioner. Det är ett samarbete med syfte att jobba för lokal demokrati och för att lösa utmaningar i städer genom att lära och inspireras av varandra. Malmö stad har skalat upp engagemanget och är en av sju Leading Cities för kultur inom UCLG. Vår stad ses som en förebild för hur man jobbar framgångsrikt med kultur inom hållbar stadsutveckling.

Vad gjorde ni i Buenos Aires?
– I olika paneldebatter talade vi bland annat om hur städer praktiskt arbetar med FN-mål 11.4, vilket handlar om att skydda världens kultur- och naturarv. Som exempel lyfte vi Marinpedagogiskt center som jobbar för att få unga att förstå hållbarhetsmålen. Min kollega Fiona Winders talade om hur kollektivt samförstånd kan skapas genom olika typer av kunskapsallianser med exempel från Lindängen och Allaktivitetshusen.

– En höjdpunkt var när vi blev inbjudna till Buenos Aires kulturminister Enrique Avogadro. Han ville veta mer om hur Malmö arbetar med kultur kopplat till stadsutveckling och stadsplanering utifrån vår Kulturstrategi och Malmös Översiktsplan.

Vad fick ni med er hem?
– Massor med inspiration! Det är svårt att vara profet i sin egen stad, men när man ser hur omvärlden lyssnar på oss förstår man att vi har gjort mycket bra. Vi har också samlat ny kunskap, bland annat kring hur fler Malmöbor kan få tillgång till kultur utan att det kostar mycket pengar. Här hittar vi inspiration både från Tyskland och städer i Asien.

Vad är nästa steg?
– Vi kommer att rapportera tillbaka till ledningen kring nyttan av vårt kulturarbete. UCLG är ett fantastiskt nätverk som Malmö stad kan utnyttja och lära sig av. Det är inte lätt att navigera i andra städers kulturliv utifrån – då är det värdefullt att ha kontakter över hela världen.

Länk till konferensen:
http://www.agenda21culture.net/summit/3rd-culture-summit