Malmö stad i Almedalen 2019

Malmö stad i Almedalen 2019

Årets ämnen sträcker sig från arbetsmarknad, infrastruktur, bostäder, digitalisering, jämställd fotboll och hederskartläggning. Företrädare från Malmö stad, både tjänstepersoner och politiker, åker till Almedalen för att delta i seminarier, samtal och möten för att föra fram frågor som är viktiga för Malmö

Hur kan en vecka på Gotland göra skillnad för Malmö?

– Almedalsveckan är en viktig arena för oss att påverka. Genom våra aktiviteter arbetar vi för att öka kunskapen och höja medvetenheten om att frågor som är viktiga för Malmö och Öresundsregionen är viktiga för hela Sverige, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad.

Långsiktigt påverkansarbete

Medverkan under Almedalsveckan är bara en av många delar i stadens påverkansarbete som pågår hela året. Almedalen är en mötesplats där Malmö stad har möjlighet att föra dialog med några av Sveriges viktigaste beslutsfattare och andra aktörer – både för att utmana den nationella nivån att bättre ta tillvara den potential som finns i Malmö och Öresundsregionen, men också för att hjälpa andra genom att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.

– Många av samhällets förändringar utmanar oss som stad. Vi behöver därför aktivt vara med och påverka nationella beslut och lagstiftning. Detta kräver mer av samarbete mellan stat, kommun, region, näringsliv och civilsamhället, säger Anders Mellberg.

En arena med många samarbetspartners

Malmö stad driver Öresundshuset tillsammans med Region Skåne och Lunds kommun samt flera partners. Öresundshuset är en arena i Almedalen där viktiga frågor för Öresundsregionen och Skåne lyfts till nationell nivå.

Läs mer:

Hela Öresundshusets program finns på http://oresundshuset.nu/veckans-program/

Årets seminarier

I år arrangerar Malmö stad sex seminarier, och tillsammans med Region Skåne och Lunds kommun Morgenmad med Johan Wester.

Alla seminarier livesänds via facebook.com/oresundshuset, och går även att se i efterhand.

Vem ansvarar för framtidens arbetsmarknadspolitik?

Hur ser kommunens roll ut i den framtida arbetsmarknadspolitiken är ämnet när rikspolitiker, lokala politiker och representanter för näringslivet möts för ett samtal.

Tid: måndagen den 1 juli kl. 15.30-16.15.

Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron – den hållbara lösningen för nya spår till Europa

För att möta klimatmålen och Sveriges utmaningar kring hållbara transporter krävs klimatsmarta lösningar. En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn bidrar till ett robust och hållbart transportsystem för gods på spår och är efterfrågat av industri, politik och opinion. Öresundsmetron är en grön infrastrukturinvestering för hela Sverige.

Tid: tisdagen den 2 juli kl. 10-10.45.

Ska alla ha rätt till en egen bostad?

Rätt till bostad är stadgad i både Sveriges grundlag och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Rätten till bostad är central för människors välbefinnande men efter decennier av brister i bostadspolitiken har allt fler människor svårt att få en egen bostad. Behöver vi en ny nationell bostadspolitik?

Tid: tisdag den 2 juli kl. 16.30-17.15.

Vi ska bli bäst i världen på digitalisering – hur gör vi det tillsammans?

Digitaliseringen har en omfattande påverkan på samhället och utvecklingen går snabbt. Malmö stad och andra offentliga aktörer behöver därför utveckla förhållnings- och arbetssätt gentemot invånare, civilsamhälle och näringsliv.

Tid: onsdag den 3 juli kl. 9.00-9.45.

Hur motverkar vi hedersrelaterat våld? Kartläggning belyser flera viktiga frågeställningar.

I slutet på 2018 redovisade storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö en unik kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i de tre städerna.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett specifikt våld och förtryck som drabbar både barn och vuxna. Flickor och kvinnor är mest utsatta, men våld och begränsningar berör även pojkar och män. Personer med annan sexuell läggning än heterosexualitet eller personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Det hedersrelaterade våldet är ett problem för hela samhället och inte endast för dem som utsätts.

Tid: onsdag den 3 juli kl. 10.00-10.45.

Jämställda villkor för fotbollen

Vad krävs för att fotbollen ska bli jämställd? Kan sponsring bidra till att skapa bättre villkor för damerna? Vad har kommunen för ansvar och vad kan föreningarna göra? Välkommen till ett samtal om att hitta lösningarna på ojämställdheten inom vår största idrott.

Tid: onsdag den 3 juli kl. 16.30-17.15

Morgenmad med Johan Wester (frukostseminarier)

Tisdag-fredag kl. 8.00-8.45.

Tisdag: Regionalt eller nationellt – behöver Skåne ett eget utrikesdepartement?

Som gränsregion har Skåne starka förbindelser med både Danmark och Tyskland. Men medan Sveriges regioner får allt fler ansvarsområden, håller Danmark på att avskaffa sin regionala nivå. Då måste Skåne ha direkta förbindelser med den danska regeringen. Kommer Skåne behöva ett eget UD i framtiden?

Onsdag: Kompetensutveckling eller arbetskraftsutbyte – vad krävs för näringslivets omställning?

Samtidigt som arbetslösheten är hög skriker många arbetsgivare efter arbetskraft. Hur ska företagen kunna ställa om sin kompetens i takt med att omvärldens krav förändras? Vilka skillnader finns i behov och omställningskraft mellan nya digitaliserade tjänsteföretag och gamla stabila basnäringar?

Torsdag: Artificiell intelligens eller naturlig intelligens – vart leder digitaliseringen?

Alla pratar om AI, digitalisering och robotisering, men få vet exakt vad de talar om. Vad innebär det att ta ledartröjan i digitaliseringen? Var går det fort och var kan det gå fortare? Hur ska vi som medborgare och offentliga företrädare förhålla oss till digitaliseringen av samhällskroppen?

Fredag: Sanning eller fejk – påverkades valen i Sverige och Danmark av väljarnas beteende på sociala medier?

Såväl Sverige, Danmark som EU har nyligen haft val. Samtidigt är många dåliga på källkritik och ofta får de mest känslomässiga – men minst trovärdiga – nyheterna störst spridning i sociala medier. Vilka konsekvenser har det fått i de senaste valen och hur rustar vi oss för framtiden?

Kontaktperson

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad, tel.: 0708-17 41 00.​