Malmö stad tar krafttag för att motverka skräpet

Malmö stad tar krafttag för att motverka skräpet

– Det finns stora förväntningar på oss som stad att vi ska ta itu med nedskräpningen, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret Malmö stad. Att systematiskt mäta skräpet är en av många insatser för att förebygga och motverka skräp.

Skräpmätningar visar hög förekomst av fimpar på Södertull

I slutet av sommaren och början av hösten 2018 genomförde Malmö stad mätningar av skräp på utvalda platser i Malmö. I pilotstudien valde vi att mäta på platser där:

 • vi har en stor genomströmning av människor.
 • det pågår verksamhet och aktivitet dygnet runt som generar mycket skräp.
 • Malmö stad delar ansvaret för renhållning med restauranger, barer, torghandlare och fastighetsägare.

I studien 2018 räknade vi enskilda skräpslag och sammanlagt antal skräpföremål. Det som sticker ut är att mätningarna visar på en hög förekomst av fimpar och tuggummin vid gatorna på Södertull och Möllevångstorget. När vi tittar på antalet skräp per 10 kvadratmeter är just fimpar det vanligaste skräpet.

–Detta resultat förvånar mig inte alls. Södertull och Möllevångstorget är exempel på några av Malmös viktigaste mötesplatser för människor, året runt. Här pågår en massa aktiviteter och handel som lockar människor till platsen. Av erfarenhet vet vi även att trevliga evenemang som skolavslutningar och student också genererar mycket skräp i våra parker och andra offentliga platser. Vid de här tillfällena och på de här platserna sätter vi och våra entreprenörer in extra resurser för att jobba förebyggande mot skräpet, vi sätter ut fler tillfälliga papperskorgar och det är fler som städar, säger Tobias Nilsson.

–En annan orsak till att det kan bli mycket skräp på vissa platser, är för att Malmö stad delar renhållningsansvaret med andra aktörer, verksamheter och fastighetsägare. Gångbanorna utanför fastigheterna ansvarar fastighetsägare och villaägare för. Vi har såklart en dialog med de här aktörerna. Samtidigt så är den här pilotstudien ännu ett kvitto på att vi behöver jobba ännu med att förebygga och motverka skräp, säger Tobias.

9 punkter för en renare stad

Här är några av de insatser Malmö stad jobbar med för att motverka och förebygga skräp i Malmö.

 1. Utveckla vår dialog och samarbete med andra aktörerna som bidrar till att Malmö är en ren och fin stad såsom fastighetsägare samt andra verksamheter som använder Malmö stads mark såsom uteserveringar, torghandel, evenemang med mera.
 2. Fortsätta att driva renhållningskampanjer med fokus på fimpar och för att få fler att slänga fimpen på rätt ställe.
 3. Det ska vara lätt att göra rätt! I samband med att rökning förbjuds på vissa allmänna platser från 1 juli 2019. Rökförbudet innebär att det kommer att bli förbjudet att röka på uteserveringar, hållplatser, tågperronger, idrottsplatser och lekplatser, vilket kan ge fler fimpar på allmän plats. Malmö stad tittar för- och nackdelar med att sätta upp fler askkoppar.
 4. Fortsätta att förstärka städningen under sommarhalvåret.
 5. Samarbeta med andra kommuner för att utbyta kunskap, erfarenheter och bra metoder. Vi kommer exempelvis att följa hur andra städer jobbar med rökförbudet.
 6. Vi kommer att sätta upp fler funktionella papperskorgar med inbyggda askkoppar. Utbytet börjar vi på Södertull och Gustav Adolfs torg och därefter på Möllevången.
 7. Vi kommer att utreda om det är möjligt att sätta upp fler papperskorgar vid busshållplatserna, detta i samarbete med andra aktörer där vi har gemensamt ansvar för renhållningen.
 8. Fortsätta med att förbättra underlaget för att underlätta renhållningen, till exempel fylla på med sand mellan gatstenar och foga ytor oftare. Det blir enklare att sopa och få bort fimparna. Just nu testar vi även att fylla på med material som inte försvinner vid sopning.
 9. Öka kunskapen om skräpiga platser genom att fortsatt genomföra systematiska skräpmätningar, utveckla dialogen med allmänheten och att ta tillvara renhållningspersonalens kunskap.

4 tips på vad du kan göra som individ och verksamhet

–Vi är många som är med och bidrar till att Malmöbor och besökare ska uppleva Malmö som en ren stad och ska det bli bra måste vi hjälpas åt. Det här är mina tips på vad du kan göra, säger Tobias Nilsson.

 • Ta ditt ansvar. Följ lagen. Det är förbjudet att slänga fimpar och skräp på marken. Släng det där det hör hemma.
 • Är du ansvarig på en byggarbetsplats? Se till att det inte ligger löst skräp och material som kan blåsa iväg under kvällar och helger som sprider ut sig över staden.
 • Är en papperskorg full eller en plats skräpig. Hör av dig till Malmö stads kontaktcenter, 040-34 10 00, och berätta. Kontaktcenter har direktkontakt med vår personal och försöker åtgärda så fort som möjligt.
 • Som fastighetsägare och villaägare är du ansvarig för att hålla efter din tomt och din trottoar! Skräp har en tendens att blåsa iväg och kan hamna på platser där Malmö stad eller någon annan ansvarig precis har gjort fint.

–Skräpet kommer inte att minska, utan snarare att öka, då vi kommer att bli allt fler Malmöbor samtidigt som vi förtätar. Vinsterna med att ännu fler verkar och engagerar sig i att Malmö ska vara en ren och fin stad är många. En skräpfri stad är bra för trygghetsupplevelsen, vi får mindre problem med råttor och fåglar, underhållsbehovet minskar och ännu fler tar hand om sitt skräp, säger Tobias Nilsson.